Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów, właścicieli firm, managerów i osób, które swój profesjonalizm chcą poprzeć znajomością międzynarodowych standardów savoir- vivreu i ma na celu zdobycie przez uczestników informacji na temat protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie niezbędnych w wykonywanej pracy. Podczas szkolenia ocenie poddane zostaną dotychczasowe zachowania i przyzwyczajenia uczestników i  skonfrontowane z obowiązującymi zasadami etykiety. Szkolenie  wyeliminuje skrępowanie, niepewność i tremę związaną z dotychczasowym brakiem wiedzy na temat protokołu i etykiety oraz spowoduje nabycie swobody i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich.


Ramowy program szkolenia

1. Historyczne i prawne źródła protokołu dyplomatycznego: źródła starożytne, Watykan, Moskwa, Pekin, Paryż, Kongres Wiedeński.

2. Wspólne zasady protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie: precedencja, zasada równości stron, zasada wzajemności, zasada gościnności, zasada dyskrecji, etc.

3. W biurze: relacje w biurze, tytulatura, korespondencja, wizytówki, rozmowy telefoniczne, autoprezentacja, goście.

4. Na spotkaniu: spotkania robocze i oficjalne, rozmowy, negocjacje, tłumaczenia, konferencje, przedstawianie sobie nieznanych osób.

5. Na co dzień i od święta: spotkania o różnym charakterze, przyjęcia bufetowe, wizyty, za granicą, upominki i ceremonie.

6. Dress code: strój na każdą okazję, kolory stroju, casual, garnitur/krótka suknia, black tie/długa suknia, buty, kapelusze, dodatki.

7. Wokół stołu:  wspólny posiłek, lunch i dinner, menu, kolejność potraw, rozsadzenie przy stole, sztućce, kieliszki, toasty, wino i alkohole.

8. Trudne sytuacje: wpadki, zderzenia kultur, egzotyczne zwyczaje.

Informacja o prelegencie

Od 1996 zatrudniony w administracji publicznej, gdzie między innymi pracował w Kancelarii Prezesa RM jako asystent pełnomocnika Premiera ds. inwestycji zagranicznych. Brał udział w wielu spotkaniach Premiera, forach biznesowych, konferencjach z udziałem przedstawicieli zagranicznego biznesu. Jako doradca Szefa KIE w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej utrzymywał kontakt z Komisją Integracji Europejskiej Sejmu RP oraz koordynował prace Gminnych Ośrodków Informacji Europejskiej przed Referendum Europejskim. Był odpowiedzialny za organizację wizyt zagranicznych Prezydenta RP, Premiera i Ministra SZ oraz ich partnerów przyjeżdżających do Polski

z udziałem przedstawicieli krajowej i zagranicznej polityki, biznesu, ludzi kultury i sztuki. Brał udział w konferencjach politycznych i gospodarczych oraz galach biznesowych w kraju i za granicą z udziałem liderów polskiego biznesu oraz gości zagranicznych.

Wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego dla wyjeżdżających na placówki polskich dyplomatów w tym Ambasadorów RP i ich małżonek, studentów Collegium Civitas oraz radców prawnych OIRP w Warszawie.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Wykład i konwersatorium, wykorzystanie projektora, warsztaty – wokół stołu.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT