Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką mobbingu od strony psychospołecznej i prawnej oraz wykształcenie umiejętności rozpoznawania zjawisk patologicznych w miejscu pracy, reagowania na nie i przeciwdziałania im. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menadżerów średniego i wyższego szczebla.

 

Program szkolenia

I. Czym jest dyskryminacja
a. Definicja prawna
b. Istota zjawiska
c. Zachowania dyskryminujące
d. Rodzaje dyskryminacji
e. Przeciwdziałanie
f. Konflikt, molestowanie, dyskryminacja, mobbing – rozróżnienie
II Czym jest mobbing?
a. Definicja psychologiczna
b. Definicja prawna
c. Istota zjawiska
d. Zachowania mobbingowe
e. Typy mobbingu
f. Kiedy mówimy o zwykłym konflikcie kiedy o dyskryminacji, a kiedy o mobbingu?
III Patologia zjawiska mobbingu
a. Skala, statystyki, badania
b. Omówienie potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy
IV. Jakie są przyczyny mobbingu?
a. Przyczyny związane z osobą sprawcy
b. Przyczyny związane z osobą ofiary
c. Przyczyny związane z organizacją
d. Przyczyny społeczne
V. Jakie są skutki mobbingu?
a. Konsekwencje dla ofiary
b. Konsekwencje dla rodziny ofiary
c. Konsekwencje dla organizacji
d. Konsekwencje społeczne
VI. Jak zapobiegać i jak przeciwdziałać mobbingowi?
a. Zapobieganie zjawisku
b. Przeciwdziałanie zjawisku
c. Wewnętrzne procedury antymobbingowe
d. Szkolenia personelu 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz komunikacji społecznej i kultury medialnej. Trener-praktyk z obszaru HR. Działalność szkoleniową prowadzi od kilku lat. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, procesami naboru i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT