Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Przedstawienie uczestnikom zasad i trybu postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej

Kategoria: Prawne

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i ma na celu przedstawienie uczestnikom zasad i trybu postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Ramowy program szkolenia

1. Podstawy prawne wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej.

2. Decyzja administracyjna jako forma wymierzenia kary.

3. Wymierzanie kary pieniężnej w przypadku nierealizowania zaleceń pokontrolnych:

a) Uprawnienia wojewody w związku z przeprowadzanym postępowaniem nadzorczym i kontrolnym.

b) Zalecenia pokontrolne.

c) Kara pieniężna z tytułu nierealizowania zaleceń pokontrolnych.

4. Wymierzanie kary pieniężnej w przypadku prowadzenia bez zezwolenia placówki pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym lub niepełnosprawnym.

a) Zasady wydawania zezwoleń działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

b) Kara pieniężna z tytułu prowadzenia placówki pomocy społecznej zapewniającej opiekę całodobową bez zezwolenia.

5. Postępowanie w sprawie wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej.

6. Postępowanie odwoławcze.

7. Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako podstawa egzekucji kar pieniężnych.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego, wykładowca i doświadczony trener z zakresu różnorodnych zagadnień prawnych (m. in. prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, finansów publicznych oraz prawa pracy). Łączy doświadczenie zdobyte w kancelarii radcowskiej z doświadczeniem pedagogicznym. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Warsztat, prezentacja, wykład

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT