Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami psychologii reklamy, zasadami postępowania klientów i sposobami dostosowania oferty do zróżnicowanych odbiorców. Pozwala nabyć  umiejętności: tworzenia strategii kontrolowania zachowań konsumentów w oparciu o procesy emocjonalne i poznawcze; umiejętność tworzenia afektu do marki w strategiach marketingowych; pozycjonowania marki na rynku konkurencyjnym w aspekcie identyfikacji słabych i silnych stron marki własnej i marek konkurencyjnych.

 

Szkolenie skierowane jest do: osób, które zajmują się lub zamierzają zajmować się promocją firmy i zamawiają reklamy dla swojej firmy, tworzą reklamy i chcą pogłębić wiedzę na temat tworzenia skutecznej reklamy – od strony mechanizmów psychologicznych, specjalistów i menedżerów marketingu i sprzedaży, specjalistów i menedżerów ds. komunikacji marketingowej, pracowników agencji reklamowych, biorących udział w procesie kreacji, pracowników agencji badań marketingowych, menedżerów ds. zarządzania marką, menedżerów produktu.

 

Program szkolenia   

1. Psychologiczne typy klientów. Jak zyskać na współpracy z klientem?

2. Pamięć w reklamie, a fałszywa pamięć konsumenta.

3. Motywy podejmowania decyzji konsumenckich.?

A. Emocje

B. Potrzeby

C. Ukryta motywacja

4. Dlaczego klienci kupują?

A. Kupowanie refleksyjne

B. Kupowanie powtarzane – przywiązanie do marki

C. Kupowanie nieplanowane

D. Reakcja konsumentów na cenę

5. Segmentacja rynku, a poszukiwanie konsumenta informacji.

6. Reklama, co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność.

7. Obszary zastosowania psychologii w reklamie.

A. Przyciąganie uwagi

B. Budowanie wiarygodności nadawcy i przekazu

C. Uświadamianie potrzeby zakupu

D. Motywowanie do szybkiej decyzji i skłonienie do działania

Tematykę szkolenia można rozszerzyć o następujące tematy:

8. Perswazja i wpływ społeczny, wykorzystanie w reklamie i promocji.

9. Budowanie marki i wizerunku.

10. Retoryka reklamy.

11. Sprzedawca jako źródło wpływu na decyzje konsumenckie.

12. Spostrzeganie znaków towarowych.

13. Dysonans lub satysfakcja pozakupowa.

Szkolenie można rozdzielić na samą psychologię reklamy lub samą psychologię zachowań konsumenckich.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi certyfikowany trener biznesu i umiejętności interpersonalnych (EQF 5), psycholog, doradca zawodowy oraz konsultant ds. kreatywnego zarządzania produkcją. Posiada bogate doświadczenie w pracy w obszarze biznesowym oraz w obszarze rozwoju indywidualnego i grupowego. Pracuje w oparciu o dynamikę procesu grupowego, co pozwala uczestnikom na aktywne uczestniczenie w treningu. Nastawienie na uczenie w działaniu pozwala kształtować wśród uczestników treningów przede wszystkim umiejętności – będące praktycznym zastosowaniem wiedzy oraz ograniczyć do minimum teorię, która ma być zapleczem do skutecznego działania. Realizował projekty związane z rozwojem pracowników i kadry menedżerskiej firm, instytucji i administracji (projekty komercyjne, projekty PO KL itp.). Pracował m.in. dla: Grecos Holiday Sp. Z o.o., Hypercrew Sp. Z .o.o., WUWER Sp. Z o.o., Crusar, Idexx Laboratories Ltd., Eurosystems Polska Sp. Z o.o., Bank BPH, Neonet, PWC Odra S.A., Żagiel S.A., Elektrolux, Fakro, Velux, Grupy PSB, Politechniki Opolskiej, Lux-Med. Sp. z o.o., Falck Medycyna Sp. z o.o., wojewódzkich i powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu oraz Instytutu Transportu Samochodowego. Specjalizuje się w szkoleniach z następujących tematów: budowanie zespołu, komunikacja, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, negocjacje, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie sobą w czasie, przywództwo, wystąpienia publiczne, treningi interpersonalne, treningi train the trainer.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Mini wykład, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT