Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Psychologia relacji z pacjentem

Kategoria: Biznes

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy różnych specjalności; tematy szkolenia poruszają najczęstsze problemy i wyzwania, z jakimi lekarze spotykają się na co dzień w swojej pracy, między innymi takie jak: stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich, radzenie sobie z „trudnym” pacjentem, przekazywanie trudnych informacji. Podczas szkolenia lekarze będą mogli poznać oraz przećwiczyć różne narzędzia i techniki zwiększające efektywność komunikacji. Równie ważną częścią szkolenia jest  praktyczny warsztat radzenia sobie z emocjami i stresem w pracy lekarza oraz profilaktyka wypalenia zawodowego.

 

Ramowy program szkolenia

1. Psychologia w medycynie. Relacja lekarz-pacjent.

2. Osobowość pacjenta, trudne sytuacje w relacji z pacjentem. Radzenie sobie z emocjami.

3. Komunikacja z pacjentem. Kompetencje interpersonalne lekarza.

4. Wypracowanie modelu spotkań z pacjentami.

5. Psychohigiena pracy lekarza. Radzenie sobie ze stresem. Profilaktyka wypalenia zawodowego.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi psycholog, dyplomowany trener, doradca, coach. Ukończyła psychologię na UAM oraz Podyplomowe  Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej  Psychologii Społecznej. Master NLP oraz terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (8 letnia praktyka trenerska). Specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze rozwoju tzw. umiejętności  miękkich oraz tematyce psychologicznych kosztów pracy (stres, wypalenie zawodowe). Jako wykładowca  na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia z zakresu ZZL. Jest licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis (MPA), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Prowadzi doradztwo i konsultacje indywidualne. W swojej pracy wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, łącząc rozmaite metody szkoleniowe, w tym superlearning, teatr improwizacji, NLP, RTZ, inne. Uczy nowych umiejętności nie tylko poprzez naukę konkretnych technik, ale również na poziomie zmiany postaw i przekonań.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty – mini wykłady, praktyczne ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT