Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?

Kategoria: Biznes

Według definicji Public Affairs to komunikacja między organizacją a władzami, instytucjami politycznymi, środowiskami opiniotwórczymi i prawodawcami. Coraz większa współpraca firm z sektorem publicznym wymaga budowania prawidłowych i transparentnych relacji z administracją, jako partnerem i klientem. Długofalowa i konsekwentna kooperacja z instytucjami państwowymi jest korzystna dla firmy, ponieważ kładzie grunt pod przedsięwzięcia inwestycyjne, zrozumienie misji i znaczenia firmy dla społeczeństwa. Niekiedy Public Affairs pozwala na wsparcie potrzeb funkcjonowania firmy na danym terenie.

 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania Public Affairs w nowoczesnej firmie oraz wskazanie często popełnianych błędów tej dziedzinie. Dodatkowym atutem szkolenia jest zaprezentowanie relacji z władzami samorządowymi jako podstawowym partnerem oddziałów i fili firmy. Szkolenie adresowane jest do prezesów, dyrektorów oddziałów i managerów różnego szczebla zarządzania oraz do pracowników odpowiedzialnych za relacje publiczne, a także promocję firmy i marki.

 

Program szkolenia

1) Co to jest Public Affairs i jakie jest ich miejsce w nowoczesnej firmie. Podstawowe cele skutecznych relacji firmy z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi.

2) Podstawy prawne i standardy etyczne Public Affairs.

3) Firma- władza- media- prawodawca. Skuteczne komunikowanie się i prezentacja misji firmy.

4) Strategia i analiza potrzeb firmy pod kątem Public Affairs:

a) analiza potrzeb, czyli kiedy warto podjąć działań Public Affairs,

b) jak przygotować się do Public Affairs,

c) do kogo skierować działania firmy,

d) dopasowanie narzędzi Public Affairs do sytuacji i strategii firmy.

5) Katalog najczęściej popełnianych błędów w relacjach z administracją publiczną.

6) System komunikacji firmy z instytucjami publicznymi i środowiskami opiniotwórczymi:

a) działania długofalowe,

b) wspólny interes – partnerstwo publiczno-prywatne,

c) działania okolicznościowe i jednorazowe.

7) Jedno lub wielopłaszczyznowe Public Affairs, czyli podjęcie decyzji do jakich środowisk skierować Public Affairs.

8) Relacje prezesa, dyrektora, managera z administracją jako ważny element Public Affairs.

9) Narzędzia i ich dostosowanie w celu uzyskania jak najlepszego przekazu firmy, w tym:

a) prezentacja firmy,

b) kampanie społeczne,

c) konsultacje społeczne.

10) Jak uzyskać patronat instytucjonalny:

a) eventy,

b) koncerty charytatywne,

c) przygotowanie innych wydarzeń medialnych,

d) patronat instytucjonalny i imprezy masowe.

11) Działania z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility):

a) wparcie dla zewnętrznych organizacji pozarządowych,

b) budowa własnej organizacji pozarządowej.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz jednej z warszawskich dzielnic. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Manager największego show motoryzacyjnego w Polsce Rage-Race 2010. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład-prezentacja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT