Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Realizacja prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza granicami RP w kontekście orzecznictwa NSA, w szczególności uchwały z 09 października 2017 r., Sygn. akt: I OPS 3/17.

Kategoria: Prawne

Program szkolenia :

1. Ustalenie stron postępowania w sprawach zabużańskich w świetle uchwały NSA Sygn. akt: I OPS 3/17 (art. 3 ustawy)

2. Sposoby ustalania uprzedniej realizacji prawa do rekompensaty oraz pomniejszania świadczenia o wartości nabytego już prawa.

3. Terminy wezwań wydawanych na podstawie art.6 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty.

4. Poprawna waloryzacja kwot wynikających z operatu szacunkowego (art 8 i 12 ustawy).

5. Prawidłowa realizacja obowiązku zawiadomienia wojewodów o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty.

 

Informacje o prelegencie:

Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1977 do 1992 pracowała w biurach projektów jako projektant konstrukcji budowlanych głównie przemysłowych. Rzeczoznawcą majątkowym jest od 1993r natomiast rzeczoznawcą budowlanym od 1991r. Prowadzi własne biuro wyceny  nieruchomości oraz rzeczoznawstwa budowlanego . Jest biegłą sądową z zakresu budownictwa ogólnego i wyceny nieruchomości. Wykonała wiele wycen nieruchomości zarówno dla osób prywatnych, urzędów i podmiotów prawnych. Wyceny dotyczyły zarówno lokali mieszkalnych, gruntów, nieruchomości gruntowych jak i dużych obiektów biurowych i przemysłowych. Na zlecenie kilku Urzędów Wojewódźkich  sporządzała opinie budowlane o wielkości pozostawionego mienia zabużańskiego. W latach 2009 - 2017 kilkakrotnie prowadziła zajęcia dla uczestników Studium Podyplomowego "Wyceny nieruchomości specjalnych - mienie zabużańskie, zasady wyceny." na zlecenie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

 

Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe - 8h dydaktycznych

 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia

 

forma szkolenia: wykład, dyskusja

KONTAKT