Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza podczas przemieszczania się i stacjonowania na terenie wojsk NATO

Kategoria: Sektor publiczny

Ramowy program szkolenia 

1. Model funkcjonowania Host Nation Support (zgodnie z doktryną wsparcia przez państwo gospodarza)
w Polsce:

  • Poziom planistyczny,
  • Poziom wykonawczy z uwzględnieniem obszarów wsparcia.

2. Omówienie zasadniczych dokumentów odniesienia.

3. Rola Dowódcy Garnizonu w organizacji HNS na poziomie miasta na prawach powiatu.

4. Realizacja Doktryny wsparcia przez państwo – gospodarza (DD/4.5) w planowaniu reagowania kryzysowego w zakresie zadań HNS. 

  

Informacja o prelegencie

Podinspektor Policji, magister politologii i nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w Policji od 1991 roku, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Ekspert w zakresie analizy informacji oraz kryminalistyki. Nauczyciel analityków kryminalnych Policji, Straży Granicznej, ABW, BOR, CBA, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Prokuratury, Urzędów Kontroli Skarbowej, agencji ubezpieczeniowych oraz Służby Celnej.
Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie analizy informacji, analizy strategicznej oraz systemów informacji geograficznej (GIS). Pracuje w dydaktyce od 10 lat prowadząc różnorodne szkolenia specjalistyczne dla różnych grup docelowych w sektorze służb wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, ubezpieczeniowej, celnej, skarbowej i nie tylko.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT