Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach

Kategoria: Sektor publiczny

Program szkolenia:

  1. Podstawa prawna i charakter prawny Regulaminu
  2. Tryb uchwalenia Regulaminu
  3. Zakres delegacji ustawowej
  4. Uchybienie formalne Regulamin
  5. Treść regulaminu
  6. Skutki nieuchwalenia Regulaminu
  7. Rola Regulaminu

 

 

Informacje o prelegencie:

Kancelaria jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Ekologii, natomiast partner Kancelarii - radca prawny Jędrzej Klatka jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii z zakresu prawa ochrony środowiska. Ponadto radca prawny Jędrzej Klatka od 2005 r. prowadzi, na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, szkolenia dla aplikantów radcowskich z zakresu prawa ochrony środowiska w ramach aplikacji radcowskiej, w wymiarze przeciętnie 10 godzin/rok, a także prowadzi liczne wykłady z dziedziny prawa ochrony środowiska na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz firm szkoleniowych (m. in. CE2).

 

 

 

Czas trwania szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje ukończenia szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT