Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Rekrutacja i selekcja pracowników

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności prowadzenia procesu naboru pracownika w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki biznesowej pracownika HR i określonymi w Kodeksie Pracy. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menadżerów średniego szczebla, specjalistów oraz asystentów HR.

 

Program szkolenia

I. Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji
a. Określenie kryteriów oceny
• System kompetencji
• Profil kompetencyjny stanowiska
• Opis stanowiska pracy
b. Wybór źródeł rekrutacji
• Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
• Staże
• Praktyki
• Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
c. Wybór metod selekcji
• Analiza CV
• Rozmowa rekrutacyjna: przygotowanie, zasady prowadzenia, zakres tematyczny, techniki badania kryteriów, błędy selekcjonera
• Pozostałe metody selekcji: case study, próbki pracy, testy psychologiczne, Assessement Centre

II. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i zakończenie rekrutacji
a. Referencje
b. Ustalanie wynagrodzenia
c. Dokumenty potrzebne do zatrudnienia

III. Adaptacja – przygotowanie stanowiska, szkolenia wstępne 

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego oraz komunikacji społecznej i kultury medialnej. Trener – praktyk z obszaru HR. Działalność szkoleniową prowadzi od kilku lat. Zajmuje się głównie tematyką związaną z: zarządzaniem personelem, procesami naboru i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, doskonaleniem kompetencji interpersonalnych, a także przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT