Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Rezydent biur podrózy

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane do kandydatów na stanowisko rezydenta biura podróży.
 
 
Program szkolenia
 
1.Ogólne zagadnienia pracy rezydenta
Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki
Turystyczny Kodeks Etyczny
Prawa i obowiązki rezydenta
Zawód  rezydenta  w świetle obowiązujących przepisów prawnych
Odpowiedzialność cywilna i karna rezydenta

 

2.Prawo i ubezpieczenia w turystyce
Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki wobec turystów z tytułu podpisania umów o podróż
Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami
Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe
Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów
Protokoły szkód, reklamacje
Opieka konsularna

 

3.  Zasady przygotowania i specyfika obsługi grup turystycznych

Zasady odpraw rezydentów grup turystycznych
Dokumentacja imprez turystycznych
Czynności  rezydenta na lotnisku, w porcie morskim, na dworcu kolejowym, w autokarze
Czynności rezydenta  podczas transferu,  podczas kwaterowania grup turystycznych
Organizacja i prowadzenie wycieczek fakultatywnych
Rola rezydenta  w kontaktach z kontrahentami
Specyfika obsługi turystów w wybranych krajach
Specyfika obsługi turystów niepełnosprawnych
Współpraca rezydenta z miejscowymi biurami podróży, przewodnikami i pilotami

 

4.Umiejętności psychospołeczne
Podstawy komunikowania się rezydenta  z grupą
Procesy grupowe i techniki negocjacji
Rozwiązywanie konfliktów
Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej

 

5.Trudne i awaryjne sytuacje - case study

 

6.Umiejętności prezentacyjnych
Przygotowania profesjonalnej prezentacji - spotkania informacyjne, dyżury
Dopasowania form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców prezentacji
Radzenia sobie z tremą, budowanie dobrego samopoczucia i pewności siebie
Panowanie nad własnym ciałem i emocjami
Kierowanie uwagą słuchaczy
Praca rezydenta  z mikrofonem
Analiza najczęściej popełnianych błędów przez rezydentów podczas prezentacji
 
 
 
Informacje o prelegencie

Doktor nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii (Uniwersytet Gdański), magister inżynier Ochrony Środowiska  (Politechnika Gdańska)Zajmuje się głównie tematyką Obsługi ruchu turystycznego, prowadzi od ponad  10 lat wykłady na kursach pilota i rezydenta. est czynnym pilotem i byłym rezydentem w Grecji, Hiszpanii, Turcji, Chinach. Posiada spore doświadczenie poparte akademicką wiedzą.Wykładowca na uczelniach wyższych (Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkoły Bankowej) w systemie studiów:  dziennych, zaocznych, e-learningowych, licencjackich i magisterskich: Obsługa ruchu turystycznego, Turystyka osób niepełnosprawnych, Turystyka morska,  Ochrona środowiska,  Ekorozwój, Geografia, Regiony turystyczne,  Turystyka kwalifikowana,  Bezpieczeństwo w turystyce, Podstawy hotelarstwa, Strategie rozwoju regionalnego, Ekonomika turystyki, Podstawy turystyki, Krajoznastwo.wykładowca na kursach pilotów: na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku  2001-2003, w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie  2001-2006, w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku  2001-2015(od 2014r. organizator i kierownik kursu wg autorskiego programu), w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku 2015r. (organizator i kierownik kursu wg autorskiego programu),promotor 125  prac licencjackich, opiekun  Studenckiego Koła Naukowego na WSTiH od 2010r.,Wykładowca na University of Stavanger, International Hotel and Tourism Leadership -prelekcje dotyczące Atrakcyjnosci turystycznej Polski.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe- 8godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład,prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT