Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu

Kategoria: Prawne

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne zatrudniania/angażowania personelu - regulacje prawa powszechnego
  2. Zasady kwalifikowania wydatków dotyczących personelu projektu: forma zatrudnienia w projektach
  3. Jakie wydatki związane z zatrudnianiem/angażowaniem będą uznane za kwalifikowalne
  4. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia 
  5. Zatrudnianie/angażowanie personelu projektu, a prawo zamówień publicznych: szacowanie wartości zamówienia i opis przedmiotu zamówienia
  6. Wybór trybu postępowania w zależności od wartości zamówienia, zasada konkurencyjności przy wyborze personelu projektu
  7. Dokumentacja związana z zatrudnieniem
  8. Zakres obowiązków, oświadczenia personelu dotyczące pracy w innych projektach, ewidencja czasu pracy i zadań, dokumentacja potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia oraz składek obowiązkowych
  9. Rozliczanie kosztów personelu we wnioskach o płatność: zasady finansowania w ramach RPO, wytyczne Instytucji Zarządzającej /Instytucji Pośredniczących

 

 

Informacje o prelegencie:

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej, oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Od 1999 roku pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Główny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. prowadzenie szkoleń z zakresu: rachunkowości od podstaw, finansowej, zarządczej, finansów przedsiębiorstw, kadr i płac, księgowości i kontroli dotacji unijnych, analizy finansowej.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT