Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych

Kategoria: Biznes

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z naliczania wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych, które niekiedy nie mają wprost odniesienia do przepisów prawnych. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

Ramowy program szkolenia

I. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych.

1. Składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie.

2. Pojęcie zaliczki pieniężnej.

3. Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego.

4. W jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń.

5. Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w razie dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego.

6. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych (Stanowisko MPiPS).

7. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia. 

8. Ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku:

- otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca,

- otrzymania przez pracownika wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego w danym miesiącu kalendarzowym,

- otrzymania kilku wypłat w jednym miesiącu kalendarzowym,

- pracownika zatrudnionego na niepełny etat.

II. Wynagrodzenie za część miesiąca.

1. Wynagrodzenie za część miesiąca pracownika:

- zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca,

- zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym, który przechodzi na urlop wychowawczy, bezpłatny w trakcie miesiąca.

2. Zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego.

3. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia).

4. Zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową).

5.Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych.

III. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

1. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku odebrania "czasu wolnego" na wniosek i bez wniosku pracownika.

2. Odebranie przez pracownika czasu wolnego w innym miesiącu niż nadgodziny a wypłata "normalnego wynagrodzenia" za ten miesiąc.

3. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin.

4. Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą do obliczenia dodatku za nadgodziny a jakie przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za pracę.

5. Ustalenie wynagrodzenia za nadgodziny w przypadku wypłaty na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

IV. Wynagrodzenie za urlop i inne nieobecności w pracy.

1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:

a. których składników nie przyjmujemy do podstawy,

b. premia uznaniowa w podstawie (wyrok SN),

c. urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy,

d. skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia),

e. termin wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia a podstawa,

f. długotrwała choroba pracownika

2. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

a. pracownik nie przepracował 3 pełnych miesięcy,

b. choroba pracownika w okresie z którego ustala się podstawę,

c. uzupełnianie wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy:

a. zwolnienie na poszukiwanie pracy,

b. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 k.p.),

c. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

V. Podstawa zasiłku chorobowego.

1. W jakich sytuacjach należy uzupełnić wynagrodzenie za dany miesiąc.

2. Uwzględnianie nagród i premii (kiedy należy uzupełnić a kiedy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej).

3. Podstawa w przypadku wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem,

4. Przeliczanie podstawy w przypadku zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia.

VI. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy.

1. Skutki spóźnionego złożenia przez pracownika PIT-2.

2. Możliwość zaprzestania potrącania ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego.

3. Kup i zaliczka na podatek w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Kup i zaliczka na podatek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.

5. Kup i zaliczka na podatek w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i otrzymywania z tego tytułu zasiłku chorobowego.

6. Możliwość obniżenia kup do wysokości przychodu.

7. Kup i zaliczka na podatek w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów o pracę.

8. Kup i zaliczka na podatek w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę u innego pracodawcy.

 

Informacja o prelegencie

 Specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT