Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Savoir vivre w biznesie

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu autoprezentacji i savoir - vivre w biznesie.

 

Cele szkolenia

 • Poznanie zasad efektywnej autoprezentacji,
 • Przybliżenie najważniejszych, uniwersalnych zasad savoir -vivre, jakie obowiązują w życiu codziennym,
 • Przekazanie uczestnikom najważniejszych zasad savoir - vivre w pracy,
 • Poznanie zasad panujących podczas różnorakich okazji biznesowych,
 • Poznanie reguł, dotyczących zajmowania miejsc przy stole oraz w samochodzie,
 • Doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie w grupie,
 • Przybliżenie najważniejszych aspektów z zakresu mowy ciała,
 • Omówienie zasad dotyczących profesjonalnego stroju w biznesie. 
Po szkoleniu każdy z uczestników:
 • Pozna zasady efektywnej prezentacji,
 • Nauczy się, co zrobić, aby być postrzeganym profesjonalnie i budzić w słuchaczach autorytet,
 • Zapozna się z podstawami oraz historią savoir vivre,
 • Pozna zasady dotyczące profesjonalnego stroju w biznesie,
 • Będzie potrafił efektywnie zaprezentować swoją osobę,
 • Zwiększy swoje zdolności radzenia sobie z tremą,
 • Pozna reguły dotyczące zajmowania miejsc przy stole oraz w samochodzie,
 • Udoskonali swoją wiedzę na temat zachowania przy stole podczas różnorakich okazji biznesowych,
 • Zorientuje się co zrobić, aby nie popełnić gafy i faux pas.


Ramowy program szkolenia

 1. Pojęcie i istota filozofii savoir – vivre.
 2. Wizerunek w biznesie– autoprezentacja.
 3. Kreowanie image’u własnej osoby w kontekście wykonywanego zawodu i obowiązków.
 4. Uświadomienie dotychczasowych nawyków sprzyjających korzystnej autoprezentacji oraz obszarów wymagających poprawy.
 5. Umiejętność doboru optymalnych rozwiązań w celu poprawy własnego wyglądu.
 6. Ubiór w biznesie - czyli "Jak cię widzą, tak cię piszą".
 7. Uświadomienie istoty mowy ciała – zachowania niewerbalne.
 8. Gadżety w trakcie spotkań.
 9. Umiejętność usunięcia niekorzystnych gestów.
 10. Właściwe przygotowanie i publiczne prezentowanie wypowiedzi.
 11. Umiejętność radzenia sobie z tremą.
 12. Powitanie – zasady podawania ręki.
 13. Przedstawianie gości/ współpracowników/ klientów.  
 14. Spotkania i przyjęcia.
 15. Kolacje i bankiety – zachowania przy stole.
 16. Prowadzenie rozmów biznesowych podczas wspólnych posiłków.
 17. Wyjazdy służbowe, przyjmowanie delegacji.
 18. Wpadki i gafy.
 
  Informacja o prelegencie
Psycholog, certyfikowany coach, od kilku lat konsultant i trener Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Absolwentka studiów podyplomowych „Trener Biznesu”. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej ciągły rozwój w kierunku trenerstwa, coachingu oraz umiejętności interpersonalnych. Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, prowadząca zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych „Trener Biznesu”.
Współtworzyła liczne projekty szkoleniowe. Zajmowała się także organizacją, rekrutacją i promocją, realizując projekty „Akademia skutecznego handlowca” oraz „Zawodowo - Bezstresowo”. Jej zajęcia cechuje niezwykłe zaangażowanie w ich prowadzenie. Są motywacyjne, dynamiczne, a zarazem merytoryczne. Specjalizuje się w tematach dotyczących: psychologii sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, budowania samodoskonalącej się organizacji, asertywności, automotywacji
i inteligencji emocjonalnej w biznesie, radzenia sobie ze stresem, kreatywności, zarządzania czasem, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji.


Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykład, dyskusja, symulacje

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT