Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Skuteczne motywowanie pracowników

Kategoria: Biznes

Cele szkolenia:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami
  • Poznanie różnych teorii motywowania
  • Doskonalenie umiejętności inspirowania innych do rozwoju
  • Rozwijanie postawy otwartej na współpracę, jasność w komunikacji i wspólny sukces

 

Program szkolenia:

  1. Cele życiowe i motywy podejmowania działań
  2. Mapa zjawisk obniżających motywację pracowników
  3. Motywacja – klucz do efektywności
  4. Budowanie zaangażowania pracownika
  5. Rozmowa motywująca

 

Informacje o prelegencie:

Trenerka umiejętności psychospołecznych, coach, terapeutka Simontona, dr nauk humanistycznych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Obecnie specjalista w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Autorka licznych publikacji.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacje, ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, wykład interaktywny, modelowanie, odgrywanie ról, symulacja sytuacji zadaniowych, sesje plakatowe, dyskusja moderowana, projekcja fragmentu filmu szkoleniowego

Kwalifikacje ukończenia szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

 

KONTAKT