Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Skuteczny handlowiec - Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy handlowej

Kategoria: Biznes

Czy widziałeś siebie, gdy prowadzisz rozmowę handlową lub negocjacje?

Czy wiesz jak odczytać emocje rozmówcy po uścisku dłoni?

Czy wiesz, że wybór miejsca przy stole jest sygnałem nastawienia do negocjacji z Tobą?

Czy Twoi partnerzy będą mieć skrupuły przed wykorzystaniem mowy ciała w negocjacjach i rozmowie handlowej?

 

W trakcie negocjacji lub spotkania handlowego rozmówca podświadomie analizuje wiele elementów niewerbalnych. Wypowiadane słowa to tylko 7 procent oceny komunikatu, który odbiera każdy klient. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą mogli szybciej i profesjonalnie przekazywać ofertę Firmy, a także skutecznie prezentować usługi i produkty. Zdobędą też wiedzę jak bronić się przed manipulacją.

 

Korzyści dla uczestników:

- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała partnerów biznesowych i ich nastawienia.

- Przećwiczenie umiejętności prezentowania oferty z wykorzystaniem mowy ciała.

- Nauczenie się wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach i podczas rozmowy handlowej. 

- Zdobycie wiedzy, jak obronić się przed partnerami wykorzystującymi komunikację niewerbalną do manipulowania.

- Opracowanie, poprawienie, doprecyzowanie własnej autoprezentacji.

 

 

Ramowy program szkolenia

 

Szkolenie z wykorzystaniem kamery i rejestracją warsztatów z rozmowy handlowej. 

Jaki mam styl prezentowania produktów i usług przed klientem?

 • Dobór stylu komunikacji i negocjacji do reprezentowanej firmy.
 • Budowa wizerunku poza słowami - przestrzeń, władza, status, symbolika.
 • Wiarygodna prezentacja firmy i jej wyników.
 • Czego nie powinno się robić przed spotkaniem handlowym. Ograniczenia żywnościowe przed rozmową handlową – winowajcą negatywnego odbioru jest nie tylko czosnek.

 

Mowa ciała handlowca i managera. Mowa ciała klientów.

 • Gesty pewności siebie.
 • Gesty uzupełniające słowa.
 • Sygnały niepewności.
 • Sygnały kłamstwa.
 • Sygnały stresu.
 • Sygnały wiarygodności.
 • Emocje w ruchach ciała.
 • Kontakt wzrokowy z klientem.

 

Operowanie głosem podczas rozmowy handlowej

 • Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie podczas sprzedaży
 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych
 • Ćwiczenia zmęczonego aparatu mowy.

 

Jak pokazać bez słów jak dobrym jesteś managerem i handlowcem. Manipulacja komunikacją niewerbalną.

 • Słowa to tylko 7 procent prezentacji. Elementy niewerbalne w negocjacjach i podczas rozmowy handlowej.
 • Zarządzanie przestrzenią w czasie rozmowy handlowej:

- ustawienie stołów,

- usadzenie gości a wpływ na komunikację między nimi i ich relacje,

- wykorzystanie odległości między rozmówcami, 

- wykorzystanie kolorów, światła i zapachów w biurze, 

- znaczenie różnego wyposażenia biura

 • Jak odbierają mnie inni? Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
 • Komunikacja niewerbalna w relacjach biznesowych.
 • Aparycja – oddziaływanie wyglądem w prezentacji i podczas rozmowy handlowej czyli o tym, jak sprawić, aby widziano w nas eksperta i specjalistę w czasie negocjacji. Jak odbierane są:

- sylwetka, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi

- kolor i długość włosów

- mimika twarzy: uśmiech, kolor zębów, brwi, karnacja, ułożenie głowy

- kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia (po czym poznać zainteresowanie biznesowe, przypominanie sobie ustalonej wcześniej w firmie ceny oraz konstruowanie myśli np. oferty)

 • Kinezyka – mimika i gesty w prezentacji. Co myśli klient, gdy nic nie powiedział?
 • Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie.
 • Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku:

- uścisk dłoni a odczytywanie intencji negocjatorów

- znaczenie różnych form dotyku w budowaniu relacji w czasie negocjacji

 • Chronemika:

- zarządzanie czasem podczas rozmowy handlowej.

- jak odbierane jest zaproponowanie wody, soku, kawa lub herbaty

- dodatki konferencyjne i ich wpływ na relacje i nastawienie do rozmowy

 

Informacja o prelegencie

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej i interpersonalnej” w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT