Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Skuteczny samorządowiec

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie i uzupełnienie przez uczestników swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy i działalności samorządowej. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem, poszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy i działalności pracownika samorządowego.

 

Program szkolenia dwudniowego

Dzień I
1. Blok prawny:
- Pozycja prawna pracownika samorządowego w strukturach samorządu terytorialnego
- Zakres podstawowych praw i obowiązkówpracownika samorządowego
- Kształtowanie relacji pracownika samorządowego z innymi organami administracji publicznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i obywatelami
2. Blok administracyjny:
- Organizacja sekretariatu urzędu gminy
- Instrukcja kancelaryjna obiegu dokumentów służbowych
- Znaczenie ochrony informacji
- Zasady etyki zawodowej pracownika samorządowego
- Procedury załatwiania spraw administracyjnych
- Budowa i tworzenie aktów prawnych i pism służbowych
- Zasady rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
- Wzory pism prywatnych i służbowych oraz dokumentów księgowych i podatkowych

Dzień II

3. Blok organizacyjny:
- Zarządzanie pracą własną
- Style i metody zarządzania pracą innych ludzi
- Kształtowanie umiejętności menedżerskich
- Czynniki ułatwiające i utrudniające przepływ informacji
- Zasady organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i informacyjnymi
- Prawne i organizacyjne aspekty negocjacji
- Efektywne i skuteczne rozwiązywanie konfliktów w urzędzie
- Dozwolone i niedozwolone techniki wywierania wpływu na ludzi
- Polityka jakości a pozytywny wizerunek urzędu
- Sposoby promocji idei samorządności
- Omówienie typowych sytuacji pracy administracyjnej i urzędniczej

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wieloletni specjalista w urzędzie administracji publicznej, wykwalifikowany nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku prawo i administracja oraz ekonomia, autor programów i gier szkoleniowych z zakresu prawa, administracji i zarządzania, menedżer d/s administracyjno-prawnych prywatnego przedsiębiorstwa.

Czas trwania: 
Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanego trenera z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym, w formie autorskiego wykładu, prezentacji, ”scenek rodzajowych” i warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i standardów pracy instytucji publicznych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT