Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Sytuacje kryzysowe na pokładzie

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do przyszłych członków personelu pokładowego i ma na celu zwiększenie świadomości, wrażliwości i umiejętności odpowiedniej reakcji.

Ramowy program szkolenia

1. Omówienie podstaw przetrwania.

2. Przykładowa mapka danego modelu samolotu- przedstawienie konfiguracji, miejsc, wyjść ewakuacyjnych.

3. Podstawowe komendy i procedury ewakuacyjne.

4. Omówienie, charakterystyka i procedura działania w razie sytuacji kryzysowej (turbulencje, pożar, lądowanie awaryjne, wodowanie, dekompresja, kolejne podejście do lądowania, zjechanie z pasa startowego, nieprzytomny pilot).

 

Informacja o prelegencie

absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła filologię polską i kurs pedagogiczny. Przez dwa lata pracowała jako stewardessa w liniach Ryanair (baza w Szwecji i w Niemczech). Następnie jako agent obsługi pasażerskiej, początkowo na lotnisku w Bydgoszczy, później w Gdańsku. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego trenera była praca na stanowisku koordynatora operacji lotniczych i wyważania w GDN Airport Services. Wykładowca Wyższej Szkoły  Środowiska w Bydgoszczy, gdzie przez cztery lata prowadziła zajęcia dla przyszłych stewardess i stewardów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Głównie są to wykłady z omówieniem prezentacji multimedialnej, 2 filmy o katastrofach lotniczych.„Burza mózgów”, dyskusje, praca w grupach.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT