Szkolenia zamknięte

W przypadku chęci przeszkolenia 5 lub więcej osób sugerujemy rozważyć organizację szkolenia zamkniętego.

Takie rozwiązanie, to nie tylko komfort dopasowania terminu i miejsca szkolenia do Państwa oczekiwań, ale również pewność pełnego zaangażowania trenera w pracę z wyłącznie Waszym zespołem.

 

Staramy się, aby każde nasze szkolenie zamknięte rozpoczynało się od analizy potrzeb uczestników w formie konsultacji z przedstawicielem grupy. Trener rozpoznaje obszary wrażliwe i na tej podstawie przygotowuje szczegółowy program szkolenia oraz dobiera do niego odpowiednie metody szkoleniowe. Taki program realizowany jest w uzgodnionym z Państwem terminie i miejscu (Państwa lub nasza siedziba, wynajęta sala szkoleniowa), również w formie wyjazdowej.

 

Po zakończeniu szkolenia, przygotujemy dla Państwa raport poszkoleniowy, w którym podsumujemy wyniki szkolenia. Raport zawiera listę umiejętności doskonalonych podczas szkolenia, oraz ocenę poziomu poszczególnych umiejętności. Zwraca również uwagę na obszary wymagające dalszego rozwoju i zawiera propozycje działań w celu wzmocnienia efektów szkolenia. Zawsze możecie Państwo liczyć również na poszkoleniowe wsparcie z naszej strony.

 

Programy przedstawione poniżej mogą być dowolnie modyfikowane. Możemy do nich dokładać nowe elementy, usuwać istniejące, czy też łączyć moduły z kilku programów, tak aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleń zamkniętych, przedstawioną poniżej.

Prosimy wybrać kategorię lub skorzystać z wyszukiwarki.

Biznes

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Abc przedsiębiorczości
Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole i placówce oświatowej
Administrowanie nieruchomościami
Akademia Public Relations - Media Relations
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Aktywna sprzedaż w codziennej praktyce dla nie sprzedawców
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Asystenci rodziny
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów RPO WŁ na lata 2014-2020-poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów RPO WŁ na lata 2014-2020–poziom zaawansowany–projekty EFS
Badania marketingowe jako wsparcie zarządzania organizacją
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
BHP - Prawo Pracy Ochrona przeciwpożarowa
Biznes i finanse w MS Excel
Biznes Plan jako narzędzie efektywnego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej
Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych
Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole
Co każdy urzędnik wiedzieć musi – Elementarne szkolenie dla urzędników administracji publicznej
Controlling finansowy
Copywriting dla kandydatów do parlamentu, rad miejskich, związków zawodowych
CRM dla handlowca
CRM dla kadry zarządzającej
Czas pracy dla profesjonalistów – Planowanie, rozliczanie
Decyzje ustalające należności publicznoprawne na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii w praktyce organów I i II instancji i ich egzekucja
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dziennikarstwo internetowe
E – administracja wszystko o EZD
E-commerce
E-mail marketing
E-mail marketing dla profesjonalistów i właścicieli firm
Efektywna i skuteczna sprzedaż terminali płatniczych
Efektywne techniki sprzedaży ubezpieczeń życiowych
Elastyczne formy świadczenia pracy
Elektroniczne załatwianie spraw
Etykieta w biznesie
Event Manager – organizator imprez
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Google Analytics
Headhunting
Headhunting i rekrutacja specjalistów w branży IT
Internetowa kampania reklamowa przy minimalnym koszcie i maksymalnym efekcie!
Inwentaryzacja nieruchomości,kontrole okresowe,Książka Obiektu Budowlanego
Klasyfikacja gleboznawcza gruntówi ochrona gruntów rolnych i leśnych
Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Komunikacja marketingowa na rynku B2B
Komunikacja menadżerska - kluczowe rozmowy menadżera z pracownikami
Komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości według MBTI
Kontrakt socjalny
Kontrinwigilacja i kontrobserwacja w działaniach ochronnych VIP
Kontrola zarządcza
Kontrola zarządcza w praktyce szkoły
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kontrola zarządcza-szanse i bariery
Kurs języka angielskiego dla kandydatów na tłumacza przysięgłego
Lean Manufacturing
Lean office – biuro doskonałe
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie
Lista płac od podstaw
Logika projektowa – od pomysłu do projektu
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Luka finansowa w projektach realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020
Magazynier z obsługą komputera
Marketing dla farmaceutów
Marketing i obsługa klienta w placówce medczynej
Marketing i PR w Internecie
Marketing i sprzedaż usług hotelowych
Marketing internetowy w biznesie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing polityczny
Marketing polityczny - Jak wygrać wybory samorządowe ?
Marketing polityczny i Media Relations – czyli jak wygrać wybory parlamentarne?
Marketing usług medycznych
Marketing w pigułce
Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb
Media rodzaje, dostawa, opomiarowanie, rozliczanie
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Metryka sprawy, jako obligatoryjny element akt sprawy
Microsoft Excel – poziom podstawowy
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Moderowanie
Możliwości wsparcia projektów edukacyjnych w perspektywie 2014-2020
Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii
MS Project w zarządzaniu projektami
Najważniejsze funkcje systemu SAP
Negocjacje zaawansowane w warsztacie doradcy klienta
Negocjacje Zakupowe
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
NLP w biznesie
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowoczesna gospodarka odpadami
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Obsłu klienta wewnętrznego
Obsługa interesantów - dla pracowników sądu, BOI, sekretariatów wydziałów
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Obsługa klienta wewnętrznego
Obsługa naziemna
Obsługa oprogramowania
Obsługa terminala płatniczego POS
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku
Optymalizacja kosztów zarządzania nieruchomością
Optymalizacja kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Pisarz czy copywriter - jak zacząć zarabiać na słowie pisanym
Plan operacyjny konserwacji i remontów
Planowanie mediów
Planowanie przestrzenne
Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce.
Podróze służbowe- zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Podstawy savoir vivre’u i protokołu dyplomatycznego dla żołnierzy zawodowych
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy
Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 1
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 2
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 3
Praca przedstawiciela medycznego cz. 1
Praca przedstawiciela medycznego cz. 2
Praca socjalna z rodziną problemową
Praca w Danii
Praca z trudnym interesantem
Pracownik Obsługi Klienta na Stacji Paliw
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego w administracji
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i właściwe prowadzenie książki obiektu budowlanego
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Prezentacje które sprzedają, prezenterzy którzy inspirują
Problematyka powierzchni: użytkowych, całkowitych, najmu, GLA, IGA, add-on factor, brutto, netto
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalna obsługa trudnego klienta
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Projektowanie 2D - szkolenie z DraftSight
Projektowanie i wykorzystywanie modeli kompetencyjnych w ZZL
Projekty diagnostyczno doradcze w obszarze HR
Promocja na rynkach zagranicznych,eksport do kosmetyków do USA
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Prowadzenie efektywnych spotkań
Prowadzenie rozmów audytorskich,komunikacja z podmiotem kontrolowanym
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przewidywanie - Analiza regresji we wszystkich odsłonach
Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
Psychologia relacji z pacjentem
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Rachunki bankowe w praktyce
Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego – problematyka cywilnoprawna z perspektywy generalnego wykonawcy
Reklama
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rezydent biur podrózy
Rozliczanie czasu pracy
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Savoir vivre etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny
Ścieżka wyboru projektów i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014- 2020
Scoring kredytowy
Sekretarka - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i procesu zarządzania czasem
Senior to też klient
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczna sprzedaż z elementami telemarketingu - warsztaty praktyczne
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczne motywowanie pracowników
Skuteczne negocjacje
Skuteczne pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży
Skuteczny handlowiec - Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy handlowej
Skuteczny PR dla zaawansowanych. Warsztaty z kamerą.
Skuteczny windykator
Social Media
Social Media, czyli sposób na dobry marketing w społecznościach.
Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy
SPC - czyli jakość pod kontrolą (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Specjalista ds. kadr i płac
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami
Sprzedaż jako proces – założenia ogólne
Sprzedaż na rynku B2B
Sprzedaż perswazyjna, czyli jak skutecznie przekonywać klienta - poziom podstawowy
Sprzedaż produktów luksusowych i marek premium
Standard wizyty lekarskiej przedstawiciela medycznego
Standard wizyty sprzedażowej przedstawiciela handlowego z uwzględnieniem specyfiki rynku aptecznego
Stowarzyszenia, w świetle zmian ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
Strategie i sposoby budowania długoterminowych relacji z klientem w aspekcie wielokulturowości, obsługa klienta
Structogram® Training System
Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
Systemy oceny pracowników
Sytuacje kryzysowe na pokładzie
Szkolenie AdWords
Szkolenie dla duchownych z przemawiania
Szkolenie dla dziennikarzy - Mowa ciała rozmówcy
Szkolenie dla kadry kierowniczej - prowadzenie prezentacji, narad i zebrań
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Szkolenie dla wykładowców akademickich i trenerów – skuteczna prezentacja
Szkolenie dotyczące prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej( rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody
Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług eko - turystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
Szkolenie produktowe
Szkolenie z zakresu Zarządzania Projektami w metodyce IPMA przygotowujące do egzaminu certyfikującego dla poziomu D
Sztuka efektywnej sprzedaży
Tajemnica bankowa- aspekty praktyczne
Tajniki skutecznego ofertowania - Pozyskaj klienta kompetencjami i dopasowaniem propozycji
Team management training
Techniczne wymogi druku przemysłowego
Techniki emisji głosu dla nauczycieli
Tekst w sieci - szkolenie z zakresu pisania treści na użytek Internetu
Tele-windykacja- skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
Trening kompetencji menedżerskich
Trening umiejętności z wykorzystaniem technik sprzedaży w praktyce
Trudna sztuka bycia szefem
Trudne rozmowy z pracownikami
Trudny klient w branży medycznej
Tworzenie biznesplanu
Tworzenie procedur
Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS – warsztaty praktyczne
Tworzenie serwisów internetowych
VAT polsko - unijny
Warsztat PR managera – media relations.
Warunki Kontraktowe FIDIC
Web marketing – profesjonalne warsztaty SEO Copywriting
Windykacja należności w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego
Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych
Współczesna biurowość
Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Współpraca z agencją reklamową
Wycena nieruchomości i weryfikacja operatów szacunkowych
Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych
Wydatki strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego
Wzorowy dziekanat- czyli jak prowadzić i archiwizować dokumentację studenta
Właściwe konstruowanie i dobór prób badawczych w ramach ewaluacji PO KL oraz stosowanie metod analizy i oceny danych
Zaawansowane praktyczne zastosowania tabel przestawnych w kompleksowej analizie danych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi
Zarządzanie czasem dla pracowników działu księgowości
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie personelem
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania w jednostce sektora publicznego
Zarządzanie produkcją – Action Pack
Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarządzanie projektami- warsztaty
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Zarządzanie szkoleniami
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą
Zasady równości szans ze względu na płeć w przedsiębiorstwie i na rynku pracy
Zatrudnianie pracowników samorządowych - w świetle ostatnich zmian ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy
Zatrudnianie i wynagradzanie urzędników sądów oraz prokuratury
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zawodoznawstwo
Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zysk poprzez strategię !

Sektor publiczny

Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Czas pracy w instytucjach kultury
Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego
Dostep do informacji publicznej, standardy wykorzystania informacji publicznej.
Dress code dla pracowników sądów
Elektroniczne wnoszenie spraw
Fundusze Sołeckie w praktyce
Fundusze Unijne w Perspektywie 2016-2020 – możliwości pozyskania środków, rodzaje finansowanych działań
Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań zawartych w KPA w praktyce placówek oświaty
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Klient w urzędzie - doskonałe relacje interpersonalne - doskonała obsługa klienta
Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce w kontekście budownictwa energooszczędnego i systemu BMS
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
KPA – Prowadzenie postępowań administracyjnych w WUP
Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE
Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS w ramach RPO WSL 2016-2020
Kwalifikowalność, konkurencyjne ponoszenie wydatków i kontrola w projektach PO WER realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy
Marketing w sektorze publicznym
Metodologia przygotowywania opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej
Metodyka kontroli w administracji publicznej – doskonalenie warsztatu kontrolera.
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym
Mowa ciała i komunikacja niewerbalna pracowników i managerów urzędu - Szkolenie specjalistyczne
Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich
Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów
Nowe obowiązki placówek oświatowych jako administratorów danych osobowych z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia UE czyli jak zapewnić bezpieczeństwo danych, opracować dokumentację oraz pełnić funkcję inspektora ochrony danych
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z KWIETNIA 2017 R.
Nowelizacja KPA - 2017
Nowoczesne metody w pracy socjalnej. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych
Obsługa Klienta Urzędu. Warsztaty z kamerą.
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Ochrona własności intelektualnej - prawo autorskie, prawo własności przemysłowej w praktyce
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej
Organizacja systemu rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Planowanie zamówień publicznych
Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie
Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej
Pomoc publiczna w kontekście funduszy europejskich
Poprawne redagowanie pism urzędowych
Praktyczne stosowanie najtrudniejszych środków egzekucji administracyjnej
Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych w zakresie reklamy i promocji
Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych przez instytucje kultury
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Prawo zamówień publicznych w kontekście funduszy europejskich
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Public Affairs. Budowanie relacji z administracją samorządową od szczebla gminy do sejmiku wojewódzkiego.
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek budżetowych
Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza podczas przemieszczania się i stacjonowania na terenie wojsk NATO
Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach
Skuteczny samorządowiec
System Informacji Oświatowej
Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych
Work life balance w pracy Nadleśnictwa
Wykorzystanie możliwości ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
Wypełnianie dokumentacji konkursowej RegionalnychProgramów Operacyjnych 2014-2020 oraz Programów Krajowych
Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
Zamówienia publiczne w praktyce dla wykonawców
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zapewnienie bezpieczeństwa elektronicznej dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem wybranych zagadnień europejskiego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO)”
Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów
Zasady rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Polityki Spójności

Rozwój osobisty

Autoprezentacja
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Autoprezentacja w kierowaniu biurem - Kreowanie autoprezentacji własnej, biura i szefa
Brainstorming i techniki efektywnego prowadzenia spotkań
Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach
Budowanie zespołu i atmosfery sprzyjającej nauce
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Coaching
Cybernetyka przywództwa
Czy ja to JA? – wrodzony typ osobowości na co dzień
Dlaczego tracimy pieniądze – czyli co powinniśmy wiedzieć zanim staniemy się bogaci
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Emisja głosu – techniki wokalne dla osób intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej
Jak radzić sobie ze stresem
Komunikacja i techniki wywierania wpływu
Komunikacja interpersonalna z osobami w starszym wieku – warsztaty praktyczne
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Koncentracja/techniki szybkiego czytania
Kreatywne rozwiązywanie problemów - metody i techniki przydatne w zagadnieniach biznesowych
Mind Mapping
Mnemotechniki czyli sztuka zapamiętywania
Motywowanie do nauki i praca z opornym uczniem
Narzędzia budowania autorytetu szefa
Negocjacje zakupowe
NLP – wprowadzenie do wybranych zagadnień
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Osobowość dziecka – wrodzona matryca czy tabula rasa?
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
Proces uczenia się i nauczania w zgodzie z wrodzonymi preferencjami
Programy trenerskie: Train the trainer
Prospecting :Sposoby pozyskiwania klientów
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Savoir vivre w biznesie
Savoir vivre w biznesie z elementami wystąpień publicznych oraz kultury języka
Self-Coaching
Szczęścia można się nauczyć - warsztat dramowy rozwijający motywację i samoświadomość
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku
Techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz pisania CV
Techniki i strategie skutecznej perswazji i wywierania wpływu
Techniki umysłowe
Techniki wywierania wpływu i obrona przed manipulacją
Trening kreatywności
Trening medialny, czyli jak dobrze wypowiadać się publicznie
Treść która sprzeda wszystko – Liczy się każde słowo
Umiejętności handlowe
Warsztat Kreatywny
Warsztaty zajęć improwizacyjnych
Wejść na złotą ścieżkę - czyli warsztat dramowy rozwijający asertywność
Wiem - Rozumiem - Wybieram – świadomy rozwój osobisty i zawodowy w oparciu o wrodzone preferencje
Wizerunek członka załogi
Work-Life Balance czyli na drodze do równowagi życiowej
Wypalenie zawodowe- objawy, zagrożenia i profilaktyka
Wystąpienia publiczne
Wystąpienia publiczne i prezentacja biznesowa w PPT
Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
Zaglądanie do umysłów ludzi - Skalowanie Wielowymiarowe Alscal
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Zarządzanie potencjałem osobistym i zawodowym
Zasoby psychologiczne
Zdobywanie i utrzymywanie kontaktów
Zengranina czyli prosta i kreatywna metoda odstresowania i wyrażania siebie
Żyj w zgodzie ze sobą i innymi - warsztat asertywności

Prawne

Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii
Dokumentacja cen transferowych w podmiotach powiązanych
Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych
Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Danii
Dziecko w rozwodzie
Egzekucja administracyjna świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne
Egzekwowanie należności z tytułu tzw. ustawy śmieciowej
Elastyczna organizacja czasu pracy – w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy
Elektroniczna dokumentacja medyczna w 2016 r.
Elektroniczne księgi wieczyste
Europejskie zbiorowe prawo pracy – dialog społeczny w UE
Formalno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności agroturystycznej
Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane i o prace projektowe
Instrukcja kancelaryjna – praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji do elektronicznego obiegu oraz archiwizacji
Inwentaryzacja środków trwałych według wymagań ustawy o rachunkowości
Ius est ars boni et aequi czyli klauzule generalne w procesie stosowania prawa
Kodeks postępowania administracyjnego oraz budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w kontaktach z klientami urzędu
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego
Kompendium wiedzy prawnej radnego
Kontrola drogowa w świetle zmian Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw
Księgi wieczyste i hipoteka
Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym
Naruszenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i umowy w sprawie zamówień publicznych
Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków w projektach unijnych. Korekty finansowe i zwrot środków
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
Nowe prawo Ochrony Danych Osobowych.Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
Nowelizacja KPA - 2017
Nowelizacja Ustawy Prawo Oświatowe i Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w kontekście rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Obowiązek alimentacyjny
Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego
Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy
Podatek od środków transportowych
Podatek VAT – nowelizacja przepisów
Podstawy prawa dla księgowości
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach i placówkach oświatowych po nowelizacji (SIO) ustawy o systemie informacji oświatowej
Postępowanie administracyjne w JST
Postępowanie administracyjne w praktyce pomocy społecznej
Postępowanie egzekucyjne w administracji w praktyce organów administracji architektoniczno-budowlanej
Postępowanie upadłościowe
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Prawna ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w praktyce powiatowego lekarza weterynarii
Prawne Abc-praktyczne warsztaty prawne dla "pomagaczy"
Prawne aspekty procesu decyzyjnego
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Prawne aspekty reklamacji - z uwzględnieniem zmian w prawie
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania danych osobowych
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
Prawo budowlane
Prawo budowlane
Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego
Prawo pracy dla menedżerów
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
Prawo pracy na liście płac
Prawo pracy w praktyce - czas pracy i okresy nieświadczenia pracy
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu pracy dla JST
Prawo prasowe
Prawo rodzinne w praktyce i orzecznictwie
Prawo spółek
Prawo w akcji - warsztaty pisania pism procesowych dla “pomagaczy”
Prawo w nieruchomościach
Prawo zobowiązań
Problematyka stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedawnienie zobowiązań podatkowych na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i Ordynacji podatkowej
Przedstawienie uczestnikom zasad i trybu postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Przestępstwa gospodarcze
Realizacja prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza granicami RP w kontekście orzecznictwa NSA, w szczególności uchwały z 09 października 2017 r., Sygn. akt: I OPS 3/17.
Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej
Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
Spółki handlowe w projektach PO KL
Stosowanie Prawa upadłościowego i naprawczego podczas windykacji środków od Beneficjenta realizującego projekt dofinansowany środkami UE
Świadczenia rodzinne
Służebność przesyłu w praktyce
Ubezpieczanie transakcji handlowych
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Umowa o zakazie konkurencji
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej - regulacje prawne dot. umów zlecenia, o dzieło i innych
Urlopy pracownicze
Ustawa prawo wodne oraz ustawa przeciwpowodziowa
Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców
Weryfikacja wniosków o płatność przez pracowników IP pod względem pogłębionej analizy poniesionych wydatków zgodnie z metodyką doboru próby dokumentów określonej w Rocznym Planie Kontroli w perspektywie finansowej 2014-2020
Windykacja handlowa – Czyli Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem odzyskiwanie należności za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego
Wsparcie prawne zarządzania nieruchomościami
Wypełnianie funkcji ABI (Inspektora) w aspekcie Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Zabezpieczanie i windykacja roszczeń pieniężnych
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zabezpieczenie prawne wykonania robót budowlanych
Zatrudnianie oraz uprawnienia pracownicze nauczycieli akademickich w świetle najnowszych zmian
Zdrowie publiczne- finansowanie i sprawozdawczość w świetle nowej ustawy
Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Zmiany w KPA oraz procedura rozstrzygania skarg i wniosków
Zmiany w podatkach
Zmiany w prawie pracy - podasumowanie najważniejszych zmian w przepisach
Zmiany w systemie podatkowym
Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie - nowa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty
KONTAKT