Szkolenia zamknięte

W przypadku chęci przeszkolenia 5 lub więcej osób sugerujemy rozważyć organizację szkolenia zamkniętego.

Takie rozwiązanie, to nie tylko komfort dopasowania terminu i miejsca szkolenia do Państwa oczekiwań, ale również pewność pełnego zaangażowania trenera w pracę z wyłącznie Waszym zespołem.

 

Staramy się, aby każde nasze szkolenie zamknięte rozpoczynało się od analizy potrzeb uczestników w formie konsultacji z przedstawicielem grupy. Trener rozpoznaje obszary wrażliwe i na tej podstawie przygotowuje szczegółowy program szkolenia oraz dobiera do niego odpowiednie metody szkoleniowe. Taki program realizowany jest w uzgodnionym z Państwem terminie i miejscu (Państwa lub nasza siedziba, wynajęta sala szkoleniowa), również w formie wyjazdowej.

 

Po zakończeniu szkolenia, przygotujemy dla Państwa raport poszkoleniowy, w którym podsumujemy wyniki szkolenia. Raport zawiera listę umiejętności doskonalonych podczas szkolenia, oraz ocenę poziomu poszczególnych umiejętności. Zwraca również uwagę na obszary wymagające dalszego rozwoju i zawiera propozycje działań w celu wzmocnienia efektów szkolenia. Zawsze możecie Państwo liczyć również na poszkoleniowe wsparcie z naszej strony.

 

Programy przedstawione poniżej mogą być dowolnie modyfikowane. Możemy do nich dokładać nowe elementy, usuwać istniejące, czy też łączyć moduły z kilku programów, tak aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą szeroką ofertą szkoleń zamkniętych, przedstawioną poniżej.

Prosimy wybrać kategorię lub skorzystać z wyszukiwarki.

Biznes

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
Abc przedsiębiorczości
Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole i placówce oświatowej
Administrowanie nieruchomościami
Akademia Public Relations - Media Relations
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach Indywidualnych Planów Działań. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Aktywna sprzedaż w codziennej praktyce dla nie sprzedawców
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Analiza danych z IBM SPSS Statistics (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi
Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC
Asystenci rodziny
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów RPO WŁ na lata 2014-2020-poziom zaawansowany–projekty EFRR
Audyt,ewaluacja i monitoring projektów RPO WŁ na lata 2014-2020–poziom zaawansowany–projekty EFS
Badania marketingowe jako wsparcie zarządzania organizacją
Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego
Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu
BHP - Prawo Pracy Ochrona przeciwpożarowa
Biznes i finanse w MS Excel
Biznes Plan jako narzędzie efektywnego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej
Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych
Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole
Co każdy urzędnik wiedzieć musi – Elementarne szkolenie dla urzędników administracji publicznej
Controlling finansowy
Copywriting dla kandydatów do parlamentu, rad miejskich, związków zawodowych
CRM dla handlowca
CRM dla kadry zarządzającej
Czas pracy dla profesjonalistów – Planowanie, rozliczanie
Decyzje ustalające należności publicznoprawne na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii w praktyce organów I i II instancji i ich egzekucja
Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Dialog i partnerstwo warunkiem rozwoju - współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
Dziennikarstwo internetowe
E – administracja wszystko o EZD
E-commerce
E-mail marketing
E-mail marketing dla profesjonalistów i właścicieli firm
Efektywna i skuteczna sprzedaż terminali płatniczych
Efektywne techniki sprzedaży ubezpieczeń życiowych
Elastyczne formy świadczenia pracy
Elektroniczne załatwianie spraw
Etykieta w biznesie
Event Manager – organizator imprez
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Finanse dla niefinansistów
Google Analytics
Headhunting
Headhunting i rekrutacja specjalistów w branży IT
Internetowa kampania reklamowa przy minimalnym koszcie i maksymalnym efekcie!
Inwentaryzacja nieruchomości,kontrole okresowe,Książka Obiektu Budowlanego
Klasyfikacja gleboznawcza gruntówi ochrona gruntów rolnych i leśnych
Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Komunikacja marketingowa na rynku B2B
Komunikacja menadżerska - kluczowe rozmowy menadżera z pracownikami
Komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości według MBTI
Kontrakt socjalny
Kontrinwigilacja i kontrobserwacja w działaniach ochronnych VIP
Kontrola zarządcza w praktyce szkoły
Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Kontrola zarządcza-szanse i bariery
Kurs języka angielskiego dla kandydatów na tłumacza przysięgłego
Lean Manufacturing
Lean office – biuro doskonałe
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie
Lista płac od podstaw
Logika projektowa – od pomysłu do projektu
Lojalność pracownicza czyli jak zatrzymać najlepszych w firmie
Luka finansowa w projektach realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020
Magazynier z obsługą komputera
Marketing dla farmaceutów
Marketing i obsługa klienta w placówce medczynej
Marketing i PR w Internecie
Marketing i sprzedaż usług hotelowych
Marketing internetowy w biznesie
Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem ”wedrzeć” się w umysł klienta
Marketing polityczny
Marketing polityczny - Jak wygrać wybory samorządowe ?
Marketing polityczny i Media Relations – czyli jak wygrać wybory parlamentarne?
Marketing usług medycznych
Marketing w pigułce
Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb
Media rodzaje, dostawa, opomiarowanie, rozliczanie
Mediacja – jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporu
Metryka sprawy, jako obligatoryjny element akt sprawy
Microsoft Excel – poziom podstawowy
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej
Moderowanie
Możliwości wsparcia projektów edukacyjnych w perspektywie 2014-2020
Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii
MS Project w zarządzaniu projektami
Najważniejsze funkcje systemu SAP
Negocjacje zaawansowane w warsztacie doradcy klienta
Negocjacje Zakupowe
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
NLP w biznesie
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
Nowoczesna gospodarka odpadami
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Obsłu klienta wewnętrznego
Obsługa interesantów - dla pracowników sądu, BOI, sekretariatów wydziałów
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Obsługa klienta wewnętrznego
Obsługa naziemna
Obsługa oprogramowania
Obsługa terminala płatniczego POS
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element kształtowania wizerunku firmy i przewagi konkurencyjnej na rynku
Optymalizacja kosztów zarządzania nieruchomością
Optymalizacja kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Optymalne i skuteczne metody pracy z arkuszem kalkulacyjnym
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
Pisarz czy copywriter - jak zacząć zarabiać na słowie pisanym
Plan operacyjny konserwacji i remontów
Planowanie mediów
Planowanie przestrzenne
Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych, w tym także dla rozpoczynających działalność w turystyce.
Podróze służbowe- zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Podstawy savoir vivre’u i protokołu dyplomatycznego dla żołnierzy zawodowych
Pokaż język konkurencji – profesjonalne warsztaty copywritingu
Pomiar efektywności działań promocyjnych i reklamowych
Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób poszukujących pracy
Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 1
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 2
Praca przedstawiciela aptecznego cz. 3
Praca przedstawiciela medycznego cz. 1
Praca przedstawiciela medycznego cz. 2
Praca socjalna z rodziną problemową
Praca w Danii
Praca z trudnym interesantem
Pracownik Obsługi Klienta na Stacji Paliw
Praktyczna analiza finansowa i zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i VBA
Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego w administracji
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie podstawowe
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane
Praktyka zastosowań darmowego pakietu biurowego OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i właściwe prowadzenie książki obiektu budowlanego
Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
Prezentacje które sprzedają, prezenterzy którzy inspirują
Problematyka powierzchni: użytkowych, całkowitych, najmu, GLA, IGA, add-on factor, brutto, netto
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalna obsługa trudnego klienta
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Projektowanie 2D - szkolenie z DraftSight
Projektowanie i wykorzystywanie modeli kompetencyjnych w ZZL
Projekty diagnostyczno doradcze w obszarze HR
Promocja na rynkach zagranicznych,eksport do kosmetyków do USA
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Prowadzenie efektywnych spotkań
Prowadzenie rozmów audytorskich,komunikacja z podmiotem kontrolowanym
Przedstawiciel handlowy - jak osiągnąć sukces w kontakcie z klientem?
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Przewidywanie - Analiza regresji we wszystkich odsłonach
Przygotowanie do wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na usługi, z uwzględnieniem zamówień finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
Psychologia relacji z pacjentem
Public Affairs – czyli jak prezentować firmę w relacjach z władzami i ośrodkami opiniotwórczymi?
Public relations
Public Relations/Media Relations w instytucji publicznej i samorządzie
Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Rachunki bankowe w praktyce
Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego – problematyka cywilnoprawna z perspektywy generalnego wykonawcy
Reklama
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rezydent biur podrózy
Rozliczanie czasu pracy
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach - szkolenie dla zaawansowanych
Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach z perspektywy polskiego biznesu
Savoir vivre etyka biznesowa i protokół dyplomatyczny
Ścieżka wyboru projektów i przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014- 2020
Scoring kredytowy
Sekretarka - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i procesu zarządzania czasem
Senior to też klient
Skuteczna promocja w Internecie
Skuteczna sprzedaż z elementami telemarketingu - warsztaty praktyczne
Skuteczna windykacja wierzytelności
Skuteczne motywowanie pracowników
Skuteczne negocjacje
Skuteczne pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży
Skuteczny handlowiec - Wykorzystanie komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy handlowej
Skuteczny PR dla zaawansowanych. Warsztaty z kamerą.
Skuteczny windykator
Social Media
Social Media, czyli sposób na dobry marketing w społecznościach.
Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy
SPC - czyli jakość pod kontrolą (opcjonalnie z Mini Tabem lub Excelem)
Specjalista ds. kadr i płac
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami
Sprzedaż jako proces – założenia ogólne