Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Szkolenie dla duchownych z przemawiania

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do duchownych i ma na celu :

- Przypomnienie, nauczenie i przećwiczenie różnych stylów przemawiania.

- Opracowanie, poprawienie, doprecyzowanie własnej mowy ciała, w tym gestykulacji do wielu typów wystąpień publicznych – od spotkania i negocjacji z parafianami po kazania motywujące do działania.

- Przećwiczenie umiejętności prezentowania w innych miejscach niż Świątynia.

- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała partnerów społecznych i ich nastawienia.

- Nabycie umiejętności prezentacji przed kamerą np. podczas nagrań dla telewizji i nagrań prywatnych dla wiernych.

Ramowy program szkolenia

Do szkolenia używana jest kamera. Trener rejestruje wystąpienia publiczne a następnie wspólnie z uczestnikami analizuje błędy mówców. Ćwiczenie obejmuje również nagranie dla mediów.

 

1. Zasady tworzenia spójnego przekazu podczas kazania i wystąpienia publicznego. Warsztaty z kamerą.

- Ustalenie stylu i umiejętności – 10-minutowe nagranie i jego analiza.

- Rodzaje mówców i najczęściej popełniane błędy przez księży.

- Budowa wizerunku poza słowami - przestrzeń, władza, status, symbolika.

2. Przygotowanie się do przemówienia

- Dobór stylu, parametrów głosu, technik przyciągania uwagi, zakotwiczenia treści u odbiorców.

- Strategia przemówienia, czyli jak je ułożyć w całość. Sprawdzone techniki aktywizacji uwagi wiernych.

- Wybór miejsca wystąpienia. Przemówienia na podwyższeniu i w otwartej przestrzeni – wyjście do wiernych.

- Warsztaty: Pierwsze 3 minuty przemówienia.

3. Jak opanować tremę przed wystąpieniem

- Po czym publiczność poznaje tremę.

- Zakłócenie ruchu podczas przemówienia.

- Zakłócenia mowy podczas przemówienia.

- Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.

- Tricki dobrego mówcy

4. Przemawianie podczas imprez masowych

- Różnice w przemawianiu w Świątyni a na otwartej przestrzeni.

- Zasady przemawiania na scenie, podczas koncertu, imprezy charytatywnej, spotkania w szkole.

-  Styl gestykulacji.

5. Operowanie głosem

- Ustalenie kompetencji komunikacyjnych – zmiana przemawiania w stylu tzw. „Kaznodziei”

- Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym

- Tempo mówienia i inne walory głosu – ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania

- Mikrofon – narzędzie pracy mówcy

6. Mowa ciała mówcy

- Gestykulacja podczas przemówienia.

- Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem.

- Gesty pewności siebie.

- Gesty uzupełniające słowa.

- Postawa ciała dobrego mówcy

- Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka.

- Kontakt wzrokowy z małym i dużym audytorium.

- Poruszanie się w przestrzeni przemówienia.

7. Mowa ciała odbiorców

- Co oni myślą, gdy wygłaszam kazanie lub przemawiam?

 - Przemówienie to proces – jak z monologu zrobić dialog bez przerywania przemówienia.

- Mowa ciała uczestników narad, spotkań, konsultacji z parafianami.
 

Informacja o prelegencie

 

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej i interpersonalnej” w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych, pracownikiem Centrum Informacyjnego Rządu i sekretariatu MSWiA. Był PR Managerem SEKA S.A. oraz największego show motoryzacyjnego Polsce – RAGE RACE. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Trzykrotnie wybrany radnym. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców PR.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:Wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT