Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Szkolenie dla dziennikarzy - Mowa ciała rozmówcy

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do dziennikarzy, niezależnie od ich doświadczenia redakcyjnego i ma na celu:

- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała partnerów biznesowych i ich nastawienia.

- Nauka lub przypomnienie zasad wykorzystania innych niż gestykulacja i mimika elementów komunikacji niewerbalnej m.in. przestrzeni, aparycji, czasu, zapachu do kreowania wydarzenia medialnego.

- Przećwiczenie umiejętności prezentowania własnych komunikatów z wykorzystaniem mowy ciała.

- Zdobycie wiedzy, jak obronić się przed partnerami wykorzystującymi komunikację niewerbalną do manipulowania.

 

Ramowy program szkolenia

Podczas szkolenie do jednego z warsztatów wykorzystywana jest kamera. Po nagraniu uczestnicy wspólnie z trenerem analizują nagrania z przeprowadzonych wywiadów.

 

1. Wprowadzenie. Komunikacja niewerbalna. Jak ją wykorzystać w pracy dziennikarza?

- Jak odczytać komunikację niewerbalną rozmówcy po jego wejściu do studio?

- Podstawowe błędy w odczytywaniu i rozumieniu mowy ciała.

- Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.

- Aparycja – autoprezentacja a wygląd.

- Kinezyka – mimika i gesty.

- Proksemika- zarządzanie przestrzenią w studio.

-  Haptyka – dotyk a kreowanie relacji i odczytywanie nastawienia rozmówcy.

- Chronemika – zarządzanie czasem.

2. Mowa ciała dziennikarza i rozmówcy w czasie rozmowy w studio

- Co oni myślą, gdy komentuję lub gdy zadaję pytanie?

- Gesty pewności siebie.

- Gesty uzupełniające słowa.

- Emocje w ruchach ciała – kinezyka.

- Kontakt wzrokowy i jego brak. Sygnały wzrokiem, głową i spojrzeniem.

- Sygnały niepewności.

- Sygnału ukrywania emocji.

- Sygnały kłamstwa.

- Sygnały stresu.

- Sygnały wiarygodności.

- Gestykulacja innych uczestników wywiadu i gesty publiczności.

3. Mowa ciała w innych sytuacjach zawodowych.

- Spotkanie poza studio. Raut, event.

- Styl gestykulacji a motywowanie do mówienia.

- Postawa ciała sygnalizująca otwartość do rozmówcy.

- Sygnały inne niż werbalne, negatywnego nastawienie do rozmówcy.

 

Informacja o prelegencie

 

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej i interpersonalnej” w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT