Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Szkolenie dla kadry kierowniczej - prowadzenie prezentacji, narad i zebrań

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do wyższej kadry kierowniczej firm i instytucji publicznych.

Celem szkolenia jest:

- podniesienie umiejętności przemawiania i prezentowania biznesowego z wykorzystaniem PowerPoint

- wyeliminowanie strachu przed wystąpieniem publicznym

- opanowanie sztuki ciekawego i skutecznego prezentowania

- sprawdzenie umiejętności przemawiania,

- przygotowanie się do występowania przed kamerą telewizyjną, w mediach firmowych.

Ramowy program szkolenia

DZIEŃ 1.

Praca z kamerą.

 

Przygotowanie do prezentacji i przemówienia. Jak opanować tremę?

• Dobór stylu wystąpień do mówcy.

• Błędy prezenterów. Czego unikać a co stosować przed przemówieniem?

• Rodzaje mówców i najczęściej popełniane błędy.

• Budowa wizerunku poza słowami - przestrzeń, władza, status, symbolika.

• Metody kreowania porozumienia między mówcą a audytorium.

• Sprawdzone sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

 

Co zrobić, żeby zawsze bili brawo? Jak prezentować przed prestiżową publicznością?

• Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.

• Przygotowanie przestrzeni wystąpienia.

• Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik.

• Typy słuchaczy i audytorium.

• Struktura wystąpień publicznych.

• Przygotowanie się do wystąpienia.

• Przygotowanie przemówienia.

• Techniki panowania nad dyskusją.

• Zasady postępowania z trudnym audytorium.

• Jak zdobyć słuchaczy, czyli zarządzanie wystąpieniem i emocjami audytorium.

• Prawidłowa argumentacja dobór do predyspozycji audytorium. 

• Aktywne słuchanie i odpowiadanie na pytania.

 

DZIEŃ 2

Analiza nagrań uczestników.

 

Prezentacja a mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna podczas wystąpienia.

• Słowa to tylko 7 procent prezentacji. Elementy niewerbalne w prezentacji.

• Jak odbierają mnie inni? Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.

• Komunikacja niewerbalna w relacjach biznesowych.

• Aparycja – oddziaływanie wyglądem w prezentacji i podczas rozmowy handlowej.

• Kinezyka – mimika i gesty w prezentacji. Co myśli klient, gdy nic nie powiedział?

• Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie.

• Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku.

• Chronemika – zarządzanie czasem w prezentacji.

• Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.

 

Informacja o prelegencie

Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Trzykrotnie wybrany radnym. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego . Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego. Wykładowca „Komunikacji interpersonalnej” i „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz „Etykiety i savoir vivre” na Wydziale Nauk Humanistycznych WSH. Szkoleniowiec polityków, dyplomatów, urzędników.  Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.  Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.  Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych, pracownikiem Centrum Informacyjnego Rządu i sekretariatu MSWiA  a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA” i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010.  W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o. Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies 

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT