Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do użytkowników aplikacji WOPZ.Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności zawodowej doradców zawodowych prowadzących wstępną diagnozę preferencji  zawodowych za pomocą WOPZ.

 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą potrafili:

 • Scharakteryzować koncepcję osobowości zawodowej Hollanda.
 • Scharakteryzować koncepcję cech pracy.
 • Przeprowadzić samodzielne badanie osobowości zawodowej klienta z zastosowaniem aplikacji WOPZ.
 • Zinterpretować  jakościowo i ilościowo wyniki diagnozy  metody diagnozy osobowości zawodowej.

 

 Ramowy program szkolenia

1. Wstęp, prezentacja zajęć warsztatowych, integracja.

 • Wstęp.
 • Ćwiczenie 1: „A teraz powiedz mi, kim jestem”.
 • Ćwiczenie 2: Wybory klasowe.
 • Ćwiczenie 3: Lista przymiotników.
 • Ćwiczenie 4: „Mógłbym być”.

2. Osobowość zawodowa – wprowadzenie pojęcia.

 • Ćwiczenie 5: Moja osobowość zawodowa.
 • Ćwiczenie 6: Preferencje a zawód.
 • Prezentacja 1: Koncepcja zainteresowań, preferencji i osobowości zawodowej.

3. Stosowanie WOPZ w praktyce i interpretacja wyników.

 • Prezentacja 2: Budowa i parametry kwestionariusza WOPZ.
 • Prezentacja 3: WOPZ – zastosowanie, interpretacja.
 • Ćwiczenie 8: Stosowanie aplikacji w praktyce i interpretacja wyników.

4. WOPZ jako narzędzie rozmowy doradczej.

 • Ćwiczenie 9: Interpretacja profilu.
 • Ćwiczenie 10: Rozmowa doradcza.
 • Zakończenie i ewaluacja.

 

Informacja o prelegencie

Pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Pracy i Poradnictwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie specjalizuje się w tematyce wspomagania rozwoju kariery. Współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Trener umiejętności społecznych m. in. w zakresie komunikacji, przywództwa, budowania zespołów, motywowania, oceny kadry i rozwoju kariery. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych (IAEVG). Autorka wielu książek i artykułów naukowych na temat doradztwa zawodowego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie  prowadzone jest metodą treningową, aktywizującą uczestników poprzez ćwiczenia symulacyjne,  zespołowe rozwiązywanie problemów,  dyskusje grupowe oraz mini-wykłady.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT