Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Sztuka autoprezentacji dla handlowców

Kategoria: Rozwój osobisty

Poprzez szkolenie uczestnicy nabędą wiedzę o skutecznej autoprezentacji, dress code, rozwiną osobiste zdolności oraz uświadomią sobie mocne i słabe strony podczas kreowania własnego wizerunku na potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego, skutkujące podniesieniem szeroko rozumianej atrakcyjności uczestnika na rynku pracy i w życiu osobistym.

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z podstawową i praktyczną wiedzą dotyczącą autoprezentacji i prezentacji. Aktywizujące ćwiczenia pozwolą uczestnikom na wypracowanie skutecznych metod przekazywania i odbioru informacji podczas rozmowy handlowej, oraz technik efektywnej komunikacji i budowania relacji w kontakcie z klientem. Umiejętności poznane i doskonalone podczas szkolenia będą przydatne w osiąganiu poszczególnych etapów sprzedaży jak również pozwolą na zwiększenie jej skuteczności.

Program szkolenia

1. Rola wizerunku osobistego w procesie sprzedaży
2. Pierwsze wrażenie – czemu służy?
3. Kreowanie własnego wizerunku
- dress code
4. Komunikacja niewerbalna, czyli jak wykorzystać mowę ciała w autoprezentacji
- proksemika
- gesty otwarcia i zamknięcia
- budowanie postawy dominującej i partnerskiej
- mimika twarzy
5. Komunikacja werbalna – co i jak mówić
- rola głosu w komunikacji
- jak mówić, by zostać wysłuchanym
- spójność komunikatów
- metody wywierania wpływu
6. Przygotowanie do prezentacji
- zasada ”5 W”
- dobór treści 
- materiały wizualne i audiowizualne

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi magister ekonomii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego o specjalizacji ekonomia menedżerska. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w sprzedaży bezpośredniej, jak i telefonicznej, a także praktykę menedżerską. Doświadczenie to wyniosła z organizacji, małych firm, jak i korporacji międzynarodowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży, umiejętności osobistych i interpersonalnych oraz zarządzania zespołem. Prowadzone przez nią zajęcia mają charakter praktyczny i warsztatowy. Jest pasjonatką samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Ogólny schemat przebiegu szkolenia to: przedstawienie celów szkolenia i programu, prezentacje, ćwiczenia umożliwiające uczestnikom zastosowanie nowej wiedzy i umiejętności; omówienie doświadczeń z tych ćwiczeń, podsumowanie dnia szkoleniowego. W toku realizacji szkoleń będę posługiwać się zróżnicowanymi metodami szkoleniowymi uwzględniając zarówno cele szkolenia, jak i specyficzne style uczenia się uczestników, dzięki czemu zostanie zapewniona odpowiednia efektywność cyklu szkoleń oraz możliwe będzie modelowanie postaw uczestników związanych z uczeniem się. Metody szkolenia: ćwiczenia indywidualne i grupowe, wykłady, odgrywanie ról oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT