Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Sztuka prezentacji i budowania profesjonalnego wizerunku

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy m.in. z zakresu autoprezentacji oraz metod operowania wrażeniem, komunikacji niewerbalnej, oraz budowania dobrego kontaktu w komunikacji. Celem szkolenia jest m.in.:
• zapoznanie uczestników z naturą i specyfiką autoprezentacji oraz metodami operowania wrażeniem
• uświadomienie uczestnikom ich indywidualnych tendencji i predyspozycji w wywieraniu pierwszego wrażenia (komunikacja niewerbalna)
• uświadomienie znaczenia savoir vivre oraz dress code w budowaniu pozytywnego i profesjonalnego wizerunku
• zapoznanie uczestników z zasadami i narzędziami budowania dobrego kontaktu w komunikacji
• ćwiczenie i doskonalenie umiejętności budowania dobrego kontaktu
• uświadomienie zasad budowania skutecznego przekazu, oraz narzędzi pomocnych w tym procesie
• ćwiczenie umiejętności efektywnego przekazu w sytuacjach ekspozycji społecznej

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:
• powitanie uczestników, przedstawienie celów szkolenia
• lodołamacz- runda – wywiad z uczestnikami, poznanie ich motywacji
2. Sztuka autoprezentacji - mini wykład i dyskusja grupowa:
• istota i charakterystyka autoprezentacji
• techniki autoprezentacji, czyli jak operujemy wrażeniem
• charakterystyka celów stosowania technik autoprezentacji
• ćwiczenie ”Jaki jestem”, podsumowanie ćwiczenia
3. Pierwsze wrażenie w budowaniu własnego wizerunku
• moc pierwszego wrażenia w kreowaniu wizerunku – mechanizm, reguły
• typowe błędy wpływające na ocenę naszego wizerunku
• …”jak cię widzą, tak cię piszą…” – rola savoir vivre i dress code w tworzeniu profesjonalnego wizerunku
• rola i znaczenie komunikacji niewerbalnej w budowaniu wizerunku – mowa ciała, proksemika, kontakt wzrokowy
• ćwiczenia praktyczne w interpretacji mowy ciała
4. Słowa w kreowaniu wizerunku, czyli o budowaniu dobrego kontaktu:
• jak zapobiegać negatywnym fantazjom na swój temat w oczach klienta - mechanizm projekcji w komunikacji – jak powstają, ich negatywne skutki dla budowania profesjonalnego wizerunku i dobrego kontaktu
• odsłanianie siebie jako działanie przeciw projekcyjne – algorytm postępowania, narzędzia
• ćwiczenia umiejętności posługiwania się narzędziami umożliwiającymi radzenie sobie z projekcjami i budowania dobrego kontaktu i pozytywnego wizerunku
• aktywne słuchanie – sprzymierzeńcem budowania dobrego kontaktu, charakterystyka narzędzi aktywnego słuchania, algorytmy postępowania
• ćwiczenie aktywnego słuchania - dopasowanie do rozmówcy w komunikacji
• Sztuka przekazu – jak cię słyszą…
• reguły skutecznego przekazu – ”co, jak, gdzie, po co, dla kogo”
• słów kilka o strukturze przekazu
• środki i narzędzia przekazu oraz tzw. ”wzbogacacze”
• ”…chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”- rytm, modulowanie, czytelność przekazu - ćwiczenia w czytaniu fragmentów utworów z interpretacją
• autoprezentacja z informacją zwrotną
5. Podsumowanie

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi oraz Oceny i rozwoju pracownika (akademia asesora). Rozwija swoje kompetencje trenerskie w szkole umiejętności trenerskich (Akademia Trenera Biznesu ”Kontrakt” w Warszawie). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako konsultant zewnętrzny z KDP, Multimedia S.A., Degustatornia Sp. z o.o., gdzie współpracowała przy projektach rekrutacyjno-rozwojowych i szkoleniowych w Trójmieście, Warszawie, Łodzi, Ostrołęce oraz Rzeszowie. Prowadzi projekty m.in. z zakresu tzw. miękkiego HR (np. AC/DC, ocena 360 stopni, systemy motywacyjne, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty z asertywności.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, warsztaty, ćwiczenia, oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT