Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Umowa o zakazie konkurencji

Kategoria: Prawne

Umowa o zakazie konkurencji oparta na przepisach prawa pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 98, Nr 21, poz. 94). Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do prywatnych przedsiębiorców, którzy umowy o zakazie konkurencji podpisują z pracownikami lub zamierzają podpisać z obawy przed niewłaściwym zachowaniem się pracowników.

 

Program szkolenia

• podstawy prawne i charakter umowy,
• umowa o zakazie konkurencji, a nieuczciwa konkurencja,
• zawieranie i konstruowania umów o zakazie na czas trwania umowy o pracę i po jej zakończeniu,
• elementy umowy,
• sposoby rozwiązywania umów,
• zwolnienie pracownika z umowy,
• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną byłemu pracodawcy wskutek naruszenia umowy,
• odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy,
• ”podkupienie” pracownika.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, obecnie pracujący w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego oraz cywilnego. Ukończyła kurs mediatora rodzinnego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracowała w wydziale gospodarczym. Prowadzi szkolenia oraz organizuje Konferencje Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT