Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Wypełnianie funkcji ABI (Inspektora) w aspekcie Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Kategoria: Prawne

Program szkolenia:

 

Dzień I

 1. Czym są dane osobowe?
 2. Co to jest zbiór danych osobowych?
 3. Różnica między danymi zwykłymi a danymi wrażliwymi
 4. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
 5. Podział obowiązków – ADO,ABI,ASI
 6. Pozycja prawna ABI w organizacji - Wymagania formalne stawiane ABI. Plusy i minusy powołania ABI. Obowiązki i uprawnienia ABI. Porównanie instytucji ABI i IOD (Inspektor Ochrony Danych)
 7. Alternatywa: Powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych, np. pełnomocnika lub koordynatora ds. ochrony danych osobowych - warsztaty - jak należy powołać i wskazać zakres obowiązków koordynatora ds. ochrony danych osobowych 
 8. ABI, zastępca ABI, a osoba nie wpisana do rejestru
 9. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 10. Realizacja obowiązków ABI-ego
 11. Obowiązek informacyjny. Problemy z przygotowaniem klauzul obowiązków informacyjnych określonych w art. 24 i 25 UODO
 12. Umowy powierzenia a prawo do kontroli i procesora teraz i w GPR 
 13. Jak skutecznie zabezpieczyć dane osobowe w zbiorach nieinformatycznych?
 14. Przykładowa dokumentacja (uczestnicy otrzymują wzorcową dokumentację) - jak ją sporządzić, na co zwrócić szczególną uwagę. Wymogi, a praktyka korporacyjna - czy da się to pogodzić? - warsztat: obligatoryjne i fakultatywne elementy dokumentacji
 15. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kontaktach z GIODO
 16. Podstawowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informatycznego 
 17. Przetwarzanie danych pracowników

Dzień II

 1. Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych
 2. Data Protection Oficer (DPO) czyli Inspektor Ochrony Danych Osobowych po zmianach
 3. Omówienie zadań Inspektora Danych Osobowych
 4. Kto może, a kto musi wyznaczyć Inspektora?
 5. Formy zatrudnienia i kwalifikacje do pełnienia funkcji według RODO
 6. Powiadomienie o danych kontaktowych Inspektora
 7. Sankcje według RODO
 8. Rekapitulacja i konsultacje prawne

 

Informacje o prelegencie:

Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec. Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, dostępu do informacji publicznej, prawa pracy, mobbingu. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy, a także prowadzeniem szkoleń.

 

 

Czas trwania: 2 dni

Formy szkolenia: Warsztaty, wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Ceryfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT