Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Wiem - Rozumiem - Wybieram – świadomy rozwój osobisty i zawodowy w oparciu o wrodzone preferencje

Kategoria: Rozwój osobisty

Ustalenie wrodzonych preferencji w najważniejszych obszarach  osobowości wspiera proces świadomego rozwoju osobistego i zawodowego, umożliwia dokonywanie najlepszych wyborów, zarządzanie swoim potencjałem, pracę nad obszarami wymagającymi większego nakładu energii oraz umiejętność budowania empatycznych relacji i efektywnej współpracy zespołowej. Szkolenie skierowane jest do studentów, młodych ludzi stojących przed koniecznością dokonania ważnych wyborów osobistych i zawodowych.

 

Ramowy program szkolenia          

1. Informacje o powstaniu i specyfice wskaźnika MBTI.

2. Omówienie preferencji z uwzględnieniem obszaru uczenia się i motywacji.

3. Ustalenie wrodzonego typu osobowości i poznanie specyfiki innych typów.

4. Komunikacja i umiejętność efektywnej współpracy w zespole.

5. Doradztwo w zakresie rozwoju zawodowego.

6. Zarządzanie swoim potencjałem.

7. Relacje w związku.

8. Dynamika typu.

9. Podsumowanie.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi certyfikowany praktyk MBTI® (For Inner Development, oficjalny partner szkoleniowy OPP Ltd.), dyplomowany trener grupowy  (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii), certyfikowany zen coach (Kare Landfald, trener i twórca  metody Zen Coaching), instruktor i twórca teatralny (Uniwersytet Łódzki, tytuł magistra kulturoznawstwa w zakresie teatrologii). Od ponad dwudziestu lat pracuje z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc autorskie programy warsztatów teatralnych i rozwojowych, z wykorzystaniem tematyki komunikacji, kreatywności, autoprezentacji, prezentacji, porozumienia bez przemocy M. Rosenberga oraz Myers-Briggs Type Indicator i Zen Coaching.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 4 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne, analiza przypadków, dyskusja, wyciągnięcie wniosków

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT