Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Żyj w zgodzie ze sobą i innymi - warsztat asertywności

Kategoria: Rozwój osobisty

Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z pojęciem asertywności, jej rodzajami, przejawami, prawami asertywnego zachowania i działania, ćwiczenia w rozpoznawaniu zachowań asertywnych, uległych i agresywnych, mapowanie własnych obszarów zachowań asertywnych i nie asertywnych, wzmacnianie poczucia pewności siebie u uczestników i wzrost ich poczucia własnej wartości, rozwój umiejętności równorzędnego (nie uległego i nie agresywnego) wyrażania swoich potrzeb, opinii i uczuć, trening umiejętności asertywnego działania i reagowania w różnych sytuacjach społecznych, jak m.in. konflikt, odmowa, krytyka, itp.. Szkolenie skierowane do osób,które w życiu zawodowym czy prywatnym chciałyby poprawić swoje relacje z ludźmi,traktować swoje mocne strony i rezerwy w kategoriach potencjału rozwojowego oraz skuteczniej radzić sobie w sytuacjach konfliktu czy krytyki.

 

Program szkolenia

1. Co to jest asertywność:
- definicje i pojęcie asertywności,
- prawa i rodzaje asertywności,
- asertywność a uległość i agresja-rozróżnianie typów zachowań,
2. Ja i asertywność
- kwestionariusz asertywności i analiza rezultatów,
- moja mapa asertywności-mapowanie obszarów własnej asertywności i jej braku,
- czynniki osobiste asertywności – ćwiczenia w nazywaniu uczuć, postaw, myśli, przekonań, przeszkód, potrzebnych umiejętności, przydatnych wzorców osobowych,
3. Szanuj samego siebie
- asertywność a poczucie własnej wartości,
- ćwiczenia w rozpoznawaniu swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju,
- ćwiczenia w zamianie posiadanych rezerw i zasobów na atuty,
4. Sztuka brania, czyli:
- jak asertywnie przyjmować komplementy – przydatne techniki i sposoby, ćwiczenia umiejętności ich praktycznego zastosowania,
- jak asertywnie przyjmować dobre rady - przydatne techniki i sposoby, ćwiczenia umiejętności ich praktycznego zastosowania,
- jak asertywnie radzić sobie z krytyką - przydatne techniki i sposoby, ćwiczenia umiejętności ich praktycznego zastosowania,
- jak asertywnie wyrażać krytykę – komunikat typu ”Ja”, informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne,
- jak asertywnie prosić – model asertywnego wyrażania próśb, ćwiczenia praktyczne,
5. Sztuka odmawiania, czyli:
- psychologiczne aspekty trudności mówienia ”nie”- lęk przed odrzuceniem, utratą sympatii, gniewem, poczuciem winy,
- przedstawienie modelu asertywnej odmowy,
- ćwiczenia umiejętności asertywnej odmowy, zgodnie z przedstawionym algorytmem (scenki, ćwiczenia w parach),
6. Konflikt – asertywne stawianie granic w sytuacjach trudnych
- konflikt i uczucie złości – prawdy i mity na temat złości, sposoby konstruktywnego radzenia sobie z własną złością i złością innych ludzi,
- czterostopniowy model stopniowania stanowczości – zaprezentowanie i omówienie techniki,
- prezentacja innych sposobów wychodzenia z sytuacji konfliktu - odroczenie, zamiana treści na proces,
- ćwiczenia w stosowaniu przedstawionych algorytmów w trudnych sytuacjach konfliktu.
7. Podsumowanie
- asertywność – tak, ale czy za wszelką cenę ?– dyskusja, wypracowanie wspólnych konkluzji przez uczestników.

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi oraz Oceny i rozwoju pracownika (akademia asesora). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako konsultant zewnętrzny z KDP, Multimedia S.A., Degustatornia Sp. z o.o., gdzie współpracowała przy projektach rekrutacyjno-rozwojowych i szkoleniowych w Trójmieście, Warszawie, Łodzi, Ostrołęce oraz Rzeszowie. Prowadzi projekty m.in. z zakresu tzw. miękkiego HR (np. AC/DC, ocena 360 stopni, systemy motywacyjne, itp.), komunikacji interpersonalnej oraz warsztaty z asertywności.

Czas trwania: 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT