Kariera

Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem i poszerzaniem oferty szkoleniowo-usługowej, firma ADEPT prowadzi stały nabór nauczycieli, wykładowców oraz trenerów szkoleń specjalistycznych.

 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@adept.pl. Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018  o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018r.  poz.1000 oraz rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2016/67.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Adept Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z rekrutacją.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 6. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z rekrutacją ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 7. Osobie wypełniającej formularz współpracy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: 
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi udział w rekrutacji.
 10. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres: adept@adept.pl

Kim jesteśmy?

Nasz zespół to ludzie pełni pasji i zaangażowania, których głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości świadczonych usług.

Specjalizujemy się w profesjonalnej organizacji szkoleń i konferencji dla firm oraz instytucji publicznych w całej Polsce.

Kursami i szkoleniami zajmujemy się od ponad 10 lat, oferując nie tylko szkolenia zamknięte (biznesowe, handlowe, menedżerskie, sprzedażowe, prawne oraz rozwijające kompetencje interpersonalne), ale także doradztwo personalne i sesje indywidualne. Organizujemy konferencje biznesowe oraz kongresy naukowe (medyczne). Specjalizujemy się zarówno w organizacji wydarzeń online, stacjonarnych i wyjazdowych jaki i hybrydowych.

Nasze dotychczasowe realizacje to prestiżowe, ogólnopolskie wydarzenia dla przedstawicieli wiodących firm oraz instytucji sektora publicznego.

Jesteśmy skoncentrowani na celach naszych klientów – analiza potrzeb oraz sprecyzowanie pożądanych efektów to nieodłączne elementy naszej codziennej pracy.

Naszym zadaniem jest organizacja szkoleń i konferencji zakończonych sukcesem oraz zadowoleniem klienta.

Wybór naszej firmy szkoleniowej to wybór profesjonalnych usług i udokumentowanego doświadczenia w organizacji szkoleń zamkniętych, warsztatów oraz konferencji.

 

 

W latach 2015-2017 zostaliśmy Laureatem “Godła Firma Szkoleniowa”

Jesteśmy
członkiem:

Zaufali nam

Adept Sp. z o.o. Sp. K.

Aleja Niepodległości 645B

81-855 Sopot

adept@adept.pl

 +48 58 341 32 04

 

Nr konta mBank 65 1140 2017 0000 4702 1233 6568

NIP 9571048507

KRS 0000798322

 

KONTAKT