Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zamówienia publiczne w praktyce dla wykonawców

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zasad i zakres stosowania prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem nowelizacji prawa. Szkolenie skierowane jest do Wykonawców zamówień publicznych oraz firm, które w przyszłości planują składać oferty oraz zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych (przedsiębiorcy oraz ich pracownicy).

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia).

1) Nowa definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Interpretacja ustawy o zamówieniach publicznych (zakres przedmiotowy i podmiotowy).
3) Wyłączenia stosowania ustawy.
4) Regulamin udzielania zamówień.
5) Kwoty progowe a wymagania formalne.
6) Opis warunków udziału w postępowaniu.
7) Wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania.
8) Kompetencje wykonawców.
9) Wspólne składanie ofert (podwykonawcy i związane z tym konsekwencje).
10) Uzyskiwanie informacji dotyczących zamówienia oraz jego przebiegu.
11) Sporządzanie ofert oraz zbieranie dokumentów z nią związanych.
12) Wadium.
13) Zawarcie umowy.
14) Środki ochrony prawnej.
15) Podsumowanie, dyskusja.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT