Szkolenie zamknięte Kategoria: Rozwój osobisty

Wypalenie zawodowe- objawy, zagrożenia i profilaktyka

Kategoria: Rozwój osobisty

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat objawów, etapów rozwoju i struktury czynników sprzyjających, wynikających zagrożeń oraz w jaki sposób podejmować profilaktykę wypalenia zawodowego. Warsztat obejmuje m.in. analizę indywidualnej, zawodowej i emocjonalnej kondycji uczestników, ocenę efektywności stosowanej strategii radzenia sobie ze stresem, a w konsekwencji doskonalenie umiejętności pokonywania zagrożenia wypaleniem zawodowym i rozwijania na nie odporności. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów, przedstawicieli handlowych, marketingowców, pracowników działu obsługi klienta czy sprzedaży, oraz innych osób pracujących w kontakcie z klientem (np. lekarze, urzędnicy).

 

Ramowy program szkolenia

1) Objawy, etapy rozwoju oraz czynniki sprzyjające ‘wypaleniu zawodowym’
2) Rozpoznanie i identyfikacja sytuacji stresujących w środowisku zawodowym
3) Metody radzenia sobie z brakiem motywacji, zmęczeniem, stresem oraz wypaleniem zawodowym (m.in. techniki antystresowe)
4) Optymalizacja działań i relacji w środowisku zawodowym
5) Pozytywne rozwiązywanie konfliktów
6) Dyskusja oraz ‘sceny rodzajowe’
7) Wnioski dotyczące praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej podczas szkolenia w codziennych sytuacjach zawodowych tak aby optymalnie wykorzystywać swój potencjał oraz możliwości

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczony trener i praktyk specjalizujący się m.in. w tematyce: komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, zarządzanie czasem, zarządzanie projektami, wypalenie zawodowe oraz szkolenia psychologiczne.

Czas trwania: 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT