Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do banków i dotyczy zabezpieczania wierzytelności na potrzeby udzielania kredytów i pożyczek bankowych.

Wszelkie informacje dotyczące naszego szkolenia uzyskają Państwo wysyłając zapytanie na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl, bądź dzwoniąc pod nr tel.: 504181312.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 18 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT