Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Wycena nieruchomości – metody oraz podstawy tworzenia i analizy operatów szacunkowych

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki formalnej poprawności przygotowywanych przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych. Szkolenie przybliży zasady sporządzania operatów szacunkowych oraz wskaże tryb postępowania rzeczoznawcy majątkowego w procedurze szacowania nieruchomości. Wiedza dotycząca formalnych aspektów operatów szacunkowych wraz z licznymi przykładami warsztatowymi pomogą w kształtowaniu wymagań pracowników samorządowych wobec rzeczoznawców majątkowych na etapie przygotowania zapytań ofertowych bądź przetargów oraz umożliwi podstawową weryfikację sporządzonych operatów.

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia)

Program szkolenia zostanie uszczegółowiony po przeprowadzeniu dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych uczestników w formie ankiet przed szkoleniem.

1. Zadania rzeczoznawcy wynikające z norm prawnych

2. Normy prawne a powszechne krajowe zasady wyceny

3. Forma i treść operatu szacunkowego

4. Źródła danych merytorycznych do wyceny nieruchomości

5. Przedmiot i zakres wyceny

6. Cel wyceny

7. Ustalenie dat istotnych dla określania wartości nieruchomości

8. Opis stanu nieruchomości

9. Przeznaczenie wycenianej nieruchomości

10. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości dla potrzeb sporządzania operatu szacunkowego

11. Rodzaj określanej wartości nieruchomości

12. Podejścia, metody i techniki szacowania

13. Podstawowe błędy w operatach szacunkowych

14. Podsumowanie szkolenia

Informacje o prelegencie
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, współpracujący z sądami oraz urzędami jako biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, członek RICS (Royal Institution of Chartered Surveyor w Londynie). Posiada państwową licencję rzeczoznawcy majątkowego oraz uprawnienia do realizacji wycen nieruchomości (zgodnie ze standardami RICS) na całym świecie. Wykładowca przedmiotu „Wycena nieruchomości” Sopockiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Bankowej. 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych
Forma szkolenia: 
Wykład, warsztaty, dyskusja
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: 
Certyfikat ukończenia szkolenia 

KONTAKT