Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie projektami- warsztaty

Kategoria: Biznes

 Uczestnicy zdobędą zasób wiedzy w zakresie struktury problemowej zarządzania projektami, a także umiejętności dokonywania podziału zadań w ramach projektu, dostosowywania do nich struktury organizacyjnej, budowania harmonogramów z uwzględnieniem metody ścieżki krytycznej i alokacji zasobów finansowych, materiałowych i personalnych do zadań projektu. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do managementu średniego i wysokiego szczebla.

 

Program szkolenia
1. Zapoznanie z ewolucją dziedziny.
2. Zapoznanie ze strukturą problemową każdego projektu:
a. Ustalenie zakresu projektu
b. Work breakdown structure 
c. Operational breakdown structure
d. Budowanie harmonogramów (omówienie diagramów: Gantt i Perth)
e. Alokacja zasobów finansowych – ustalanie budżetu
f. Alokacja zasobów osobowych
3. Ocena ryzyka projektu: 
a. Klasyfikacja sytuacji problemowych 
b. Sposoby radzenia sobie z sytuacjami problemowymi
4. Zasada ”żelaznego trójkąta” w zarządzaniu projektami, czyli korelacja pomiędzy:
a. Celami projektu
b. Czasem realizacji projektu
c. Budżetem projektu
5. Zasada uniwersalności w zarządzaniu projektami.
6. Case studies.
7. Omówienie użytecznych narzędzi elektronicznych ułatwiających zarządzanie projektami (m.in. MS Project).
8. Omówienie adaptacyjnego modelu zarządzania projektami jako alternatywy lub uzupełnienia modelu tradycyjnego.

 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi praktyk zarządzania produkcją, trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, konsultacje, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT