Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie logistyczne

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do managementu/specjalistów ds. logistyki. Celem szkolenia jest m.in. dostarczenie wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania logistycznego, omówienie nowoczesnych metod w zarządzaniu logistycznym, przyswojenie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu logistyczny, oraz przekazanie uczestnikom umiejętności identyfikowania elementów procesów logistycznych niedodających wartości (no value adding). Przedmiotem szkolenia będą również metody znaczącej poprawy skuteczności, dokładności i produktywności procesów logistycznych ze szczególnym naciskiem na redukcję kosztów i eliminację strat. 

Program szkolenia
1. Podstawy logistyki:
a. Zakres działań logistycznych
b. Schemat procesów logistycznych i wysyłkowych
c. Zakupy, produkcja, magazynowanie, dystrybucja 

2. Rola managera/specjalisty ds. logistyki:
a. Planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrola
b. Prognozowanie zapasów (stanów magazynowych)
c. Budowanie zintegrowanych systemów logistycznych
3. Zasady dobrej praktyki logistycznej:
a. Logistyka JIT (Just- in-time)
b. Audyt logistyczny – identyfikowanie wąskich gardeł procesów logistycznych 
c. Wyznaczanie standardów logistycznych metodą bench marku
d. Kontrola w obrębie łańcucha dostaw
e. Wpływ współpracy wewnątrz organizacji na efektywność procesów logistycznych
4. Tworzenie wartości dodanej w procesach logistycznych:
a. Definicja wartości z perspektywy klienta 
b. Oszczędności przez eliminację strat 
c. Poprawa procesów logistycznych
5. Poprawa relacji z klientem w logistyce:
a. Radzenie sobie ze wzrostem wymagań klienta
b. Jak budować silne relacje z dostawcami/klientami
c. Przyszłość usług logistycznych 

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi praktyk zarządzania produkcją, doświadczony trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT