Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego

Kategoria: Prawne

Wybrane aspekty prawne oraz praktyczne w obrocie utworami w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Program szkolenia
1. Zakres przedmiotowy
1.1. Co jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego?
1.2. Co chronią prawa pokrewne?
1.3. Utwór pracowniczy.
2. Podmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych.
2.1. Kto może zostać twórcą?
2.2. Komu służą prawa pokrewne?
3. Treść prawa autorskiego i praw pokrewnych.
3.1. Uwagi ogólne – rodzaje praw i ich charakter.
3.2. Jakie uprawnienia składają się na treść majątkowego prawa autorskiego?
3.3. Jakie są zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi?
3.4. Jakie uprawnienia składają się na treść praw pokrewnych?
3.5. Co to jest wyczerpanie prawa?
3.6. Na czym polega dozwolony użytek?
3.7. Jak chronione są autorskie prawa majątkowe?
3.8. Jak chronione są autorskie prawa osobiste?
4. Prawa do baz danych.
4.1. W jaki sposób prawo autorskie chroni bazy danych?
4.2. Ochrona sui generis baz danych
5. Prawo europejskie w Unii Europejskiej.
6. Wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.


Czas trwania: 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT