Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie szkoleniami

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do menadżerów HR,  specjalistów ds. szkoleń,  pracowników działu HR, trenerów wewnętrznych, pracowników odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie szkoleń w organizacji. Celem szkolenia jest:     

- prawidłowe określanie celi szkoleniowych,

- dobranie metod  i narzędzi szkoleniowych na podstawie określonych celów,

- dobranie odpowiednich metod i narzędzi  identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych,

- dobranie odpowiednich metod i narzędzi badań efektywności szkoleń w oparciu o założone cele i charakter szkolenia.

 

Program szkolenia

1. Etapy cyklu szkoleniowego.

2. Proces uczenia się.

• Czym jest uczenie się?

• Koncepcja uczenia się dorosłych Dawida Kolba.

• Czynniki  sprzyjające uczeniu się dorosłych.

• Bariery w uczeniu się dorosłych.

3. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych.

• Cele IAPS

• Obszary dla IAPS

• Metody i narzędzia IAPS

4. Planowanie i projektowanie szkoleń.

• Definiowanie celów szkoleniowych na podstawie zidentyfikowanych potrzeb.

• Typy szkoleń.

• Dobór metod szkoleniowych w zależności od założonych celów.

• Wybór partnerów szkoleniowych.

• Analiza programów szkoleniowych.

• Realizacja szkoleń.

• Raport po szkoleniu.

5. Ocena i ewaluacja szkoleń

• Ocena efektywności szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a.

• Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach.

• Model ROI Philipsa.

• Problemy  wiążące się z oceną efektywności szkoleń.

6  Podsumowanie.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, menadżer zarządzania zasobami ludzkimi, koordynator licznych projektów  szkoleniowo- doradczych. Obecnie uczestnik Akademii Coachingu. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru tworzenia polityki szkoleniowej i badania potrzeb szkoleniowych, projektowania szkoleń i  ich efektywności, motywacji i oceny pracowniczej oraz rozwoju osobistego.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatowy. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą następujące metody pracy: prezentacja, praca w parach, grupach, case study, dyskusje, burza mózgów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT