Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Kategoria: Sektor publiczny

Istotą szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania w  przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządu terytorialnego, osób związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.

 

Ramowy program szkolenia dwudniowego.


1. Zapoznanie z pojęciami użytkowania wieczystego i prawa własności.
2. Administracyjno-prawny charakter decyzji o przekształceniu
3. Przeniesienie prawa własności jako cywilno-prawne skutki decyzji o przekształceniu.
4. Wpływ decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności na stosunki własnościowe.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa własności.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, case studies, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT