Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zmiany obowiązujące w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest omówienie zmian w dowodach stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zatrudnionych w  działach kadrowo-płacowych oraz biurach rachunkowych.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)

I. Dokumentowanie prawa do zasiłków i ich wysokość.

1. Wypłata zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego (nowe zaświadczenie płatnika ZUS Z-3b),

2. Zmiany w drukach Z-3, Z-3a, ZUS-Z10

3. Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, w tym za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego (kopia czy oryginał ?),

4. Dowody do wypłaty zasiłku opiekuńczego,

5. Ewidencjonowanie wypłaty zasiłków w dowolnej formie – zmiany

II. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

1. Podstawowe zasady ustalania podstawy świadczeń.

2. Nowa podstawa wymiaru świadczeń.

3. Wpływ zmiany wymiaru etaty na podstawę świadczeń.

4. Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru.

5. Kiedy nie należy uzupełniać wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru.

6. Pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania.

7. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych a podstawa wymiaru zasiłków.

8. Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń gdy z pracownikiem zawarto dodatkowo umowę cywilnoprawną.

9. Wypłata zaległego wynagrodzenia a podstawa wymiaru świadczeń.

10. Rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po uznaniu, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy.

III. Zasady wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń

1. Kiedy składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń.

2. Uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń składników wynagrodzenia

w różnych proporcjach.

3. Składniki wynagrodzenia niewypłacone do momentu sporządzenia listy płac lub wypłacono zaliczkowo.

IV. Wliczanie różnych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń

1. Premia miesięczna.

2. Premia kwartalna.

3. Premia roczna.

4. Dodatki do wynagrodzeń.

5. Nagrody

V. ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE

1. Ustalanie prawa.

2. Kiedy należy złożyć wniosek.

3. Obliczenie wysokości świadczenia.

4. Waloryzacja podstawy świadczenia rehabilitacyjnego o wskaźnik.

VI. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

1. Długość urlopu macierzyńskiego i okres płatności zasiłku.

2. Ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego.

3. Wypłata zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego.

4. Obliczanie wysokości zasiłku.

5. Dowody służące do wypłaty zasiłku.

VII. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Kto może skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego.

2. Okresy wypłaty zasiłku opiekuńczego.

3. Ustalenie wysokości do zasiłku opiekuńczego.

4. Dowody służące do wypłaty zasiłku.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Pracował w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Aktualnie Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Zdobywca tytułu Kadrowego Roku w 2008 roku (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa Gofin. Trener, realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Prowadzone szkolenia oparte są na warsztatach praktycznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT