Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Spółki handlowe

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematem, przedsiębiorców i urzędników i ma na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy z zakresu spółek handlowych.

Ramowy program szkolenia.

1. Z kim Urząd zawiera umowę, czyli charakterystyka podmiotów występujących w obrocie gospodarczym.

2. Prawidłowe rozumienie podstawowych pojęć istotnych dla działania spółek handlowych w praktyce zawierania umów przez Urząd.

3. Typologia spółek handlowych.

4. Dopuszczalność tworzenia innego typu spółek handlowych i konsekwencje prawne ich tworzenia.

5. Skutki zmiany statusu prawnego spółki – beneficjenta dla wykonania przez nią zaciągniętego wobec Urzędu zobowiązania.

6. Urząd wobec niewypłacalności beneficjenta – spółki handlowej.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu spółek handlowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Szkolenie prowadzone metodą warsztatów łączących prezentację zagadnień teoretycznych w konfrontacji z praktycznym zastosowaniem reguł prawnych, obejmujących studium przypadków opracowanych przez trenera.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT