Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zysk poprzez strategię !

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do mikro, średnich i małych firm posiadających osoby odpowiedzialne za promocję firmy i jej wizerunek rynkowy i ma na celu przygotowanie osób odpowiedzialnych za strategię rynkową oraz promocję obecności firmy, do ułożenia strategii marketingowej i odnalezienia kluczowych, unikalnych cech produktu w ramach danego przedsiębiorstwa/ produktu/ usługi – i odpowiedniego ich podkreślenia w komunikacji marketingowej. Finalnym celem jest umożliwienie uczestnikom stworzenia unikalnej rynkowo strategii marketingowej dla swojej firmy.

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do strategicznego postrzegania produktu lub usługi

-Czym są działania strategiczne, czym taktyczne a czym operacyjne

2. Analiza obecnej sytuacji marketingowej produktu/ usługi dla którego budowana jest strategia.

3. Obecna strategia marketingowa i jej efekty

-Porównanie i rozpoznanie siły marki na rynkach działania przedsiębiorstwa

-Aktualne postrzeganie rynkowe produktu/ usługi

-Pożądane postrzeganie rynkowe produktu/ usługi

4. Analiza strategii stosowanej prze konkurencję

-Oszacowanie wydatków i skuteczności kampanii konkurencji

-Odnalezienie nisz marketingowych słabo lub w ogóle niezagospodarowanych prze konkurencję i wykorzystanie jej we własnej strategii produktu.

5. Utworzenie planu działań marketingowych w odniesieniu do konkurencyjnych strategii oraz sezonowości i marżowości produktu/ usługi  oraz jego sprzedaży w różnych okresach roku

-Utworzenie strategii długoterminowej

-Utworzenie planu działań taktycznych- średnio i krótkoterminowych

6. Utrzymanie strategii w trakcie możliwych zmian działań taktycznych.
 

Informacja o prelegencie
 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie promocji i reklamy w Internecie oraz tworzenia stron internetowych zarówno pod kątem technicznym jak i marketingowym.  Tworzył i współtworzył serwisy tematyczne dla Gazeta.pl, Dziennik.pl, Onet.pl, kierował pracą działu kreacji reklamowej i mailingow w ramach PKT.pl. Prywatnie gorący fan rynków kapitałowych i giełdy czemu wyraz daje pisząc bloga inwestycyjnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 10 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja PP, praca grupach, praca indywidualna, scenki, analiza przypadków – najczęściej popełniane błędy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT