Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Przedawnienie zobowiązań podatkowych na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i Ordynacji podatkowej

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców uczestniczących w stosunkach gospodarczych, zobowiązanych z tego tytułu do uiszczania należności publicznych jak tez osób fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku dochodowego z tytułu świadczonej przez nich pracy, jak też innych należności m.in. podatku od darowizn, podatku od spadku etc. Szkolenie adresowane jest do ww. podmiotów mających już status zobowiązanych ale też do osób podejmujących działalność gospodarcza pragnących zapoznać się z zagadnieniami postępowania egzekucyjnego w administracji, jak również ich pełnomocników, doradców podatkowych i pracowników zajmujących się obsługą finansową firmy.

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zapozna się z najnowszymi regulacjami prawnymi, orzeczeniami, poglądami doktryny i organów egzekucji administracyjnej jak też ich organów nadzoru ( Minister Finansów). Część warsztatowa pozwoli nabyć umiejętność poprawnego klasyfikowania zobowiązań jako przedawnionych i formułowania wniosków w powyższym zakresie ( np. zarzuty) do organów egzekucji administracyjnej.

Ramowy program szkolenia.

1.Zagadnienia wstępne (dywersyfikacja podatku, zobowiązania podatkowego i obowiązku podatkowego, powstawanie zobowiązań podatkowych).

2.Sposoby realizacji zobowiązań podatkowych przez podatnika, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

3.Przedawnienia zobowiązań podatkowych.

4.Omówienie wyjaśnień prezentowanych w pismach Ministerstwa Finansów, orzeczeniach sądów administracyjnych.

5.Dyskusja nad przykładami przedawnień zobowiązań podatkowych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT