Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie czasem dla pracowników działu księgowości

Kategoria: Biznes

Szkolenie przeznaczone jest dla Pracowników działów finansowo-księgowych, menedżerów oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Celem szkolenia jest poznanie swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu czasem, znalezienie „czasu dla siebie”, organizacja swojego miejsca pracy pod kątem efektywności,  eliminacja „złodziei czasu”.

Ramowy program szkolenia

1. Świadomość istnienia czasu:

• diagnoza indywidualnych umiejętności zarządzania czasem,

2. Krąg reguł zarządzania czasem

3. Quo vadis? :

• marzenia i cele, zasada SMART,

• ustalanie priorytetów, analiza ABC,

4. Planowanie podstawą efektywnego zarządzania sobą w czasie:

• planowanie strategiczne, operacyjne i codzienne,

• newralgiczne terminy w kalendarzu księgowego,

• reguła 60:40,

• zasada Eisenhowera,

• krzywa wydajności,

• krzywa zakłóceń

5. Praktyczne metody planowania i użytkowania czasu:

• bilans roczny wyzwaniem w planowaniu zadań,

• metoda Kartezjusza,

• zasada Pareto,

• reguła Parkinsona,

6. Delegowanie zadań – co, kiedy, komu i dlaczego?

• podstawy dobrej komunikacji,

• motywacja współpracowników,

• kontrola realizacji zleconych zadań

7. Złodzieje czasu, szkodliwe przyzwyczajenia.

8. Organizacja miejsca pracy  - dokumenty, poczta, telefony, spotkania.

 

Informacja o prelegencie

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od kilkunastu lat na stanowisku głównej księgowej i specjalisty ds. kadrowo-płacowych. Trenerka szkoleń z zakresu księgowości, prawa pracy, kadr, wynagrodzeń, zagadnień związanych z ZUS. Prowadzi również warsztaty interaktywne z zakresu zarządzania czasem, komunikacji i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia praktyczne, warsztaty, prezentacje multimedialne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT