Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Windykacja handlowa – Czyli Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem odzyskiwanie należności za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów finansowych, wyższej kadry zarządzającej, pracowników działów monitoringu i windykacji, przedstawicieli handlowych.

Celem szkolenia jest budowanie skutecznej strategii odzyskiwania należności, określenie zasad i stosowania profilaktyki windykacyjnej, przygotowanie się do rozmowy z dłużnikiem. Umiejętności odzyskania należności jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem przy zachowaniu dobrych relacji handlowych. Ocena skuteczności na etapie polubownym a w razie jej braku umiejętność korzystania z nowych narzędzi – elektronicznego postępowania upominawczego.

Ramowy program szkolenia.

Blok I.

I. Nowa Generacja Dłużnika  -wprowadzenie.

1. Klasyfikacja  dłużników.

2. Dłużnik - mechanizm powstawania długu.

3. O co walczymy ?

II. Idea windykacji z perspektywy dłużnika – typowe zachowania.

Blok II.

I. Zasady rozmów z dłużnikami.

II. Błędy w rozmowie windykacyjnej

III. Windykacja należności na etapie polubownym - postępowanie wobec dłużnika.

1. Pierwszy Kontakt.

2. Rozmowa windykacyjna w fazie negocjacji.

3. Sankcja – czym jest i jak ją skutecznie zapowiedzieć?

IV. Świadome bądź nieświadome manipulacje czyli jak skutecznie bronić się przed manipulacjami?

Blok III.

V. Instytucja Komornika – elementy istotne dla wierzyciela.

VI. Możliwość zwiększenia skuteczności postępowania egzekucyjnego.  

Blok IV.

Elektroniczne postępowanie upominawcze - cele i założenia.

VII. Prawne podstawy funkcjonowania E-Sądu.

VIII. Elektroniczne postępowanie upominawcze – pierwsze kroki.

IX. Składamy pozew w e-sądzie- wypełnienie formularza pozwu.

X. Jak pisać uzasadnienie pozwu?

XI. Egzekucja w ramach elektronicznego postępowania.

XII. Wniosek o wszczęcie Egzekucji.

 

Ćwiczenia.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim dośwsiadczeniem z zakresu windykacji handlowej.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT