Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Windykacja handlowa – Czyli Jak skutecznie rozmawiać z dłużnikiem odzyskiwanie należności za pośrednictwem elektronicznego postępowania upominawczego

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów finansowych, wyższej kadry zarządzającej, pracowników działów monitoringu i windykacji, przedstawicieli handlowych.

Celem szkolenia jest budowanie skutecznej strategii odzyskiwania należności, określenie zasad i stosowania profilaktyki windykacyjnej, przygotowanie się do rozmowy z dłużnikiem. Umiejętności odzyskania należności jak najszybciej, jak najmniejszym kosztem przy zachowaniu dobrych relacji handlowych. Ocena skuteczności na etapie polubownym a w razie jej braku umiejętność korzystania z nowych narzędzi – elektronicznego postępowania upominawczego.

Ramowy program szkolenia

Blok I

I. Nowa Generacja Dłużnika  -wprowadzenie

1. Klasyfikacja  dłużników

2. Dłużnik - mechanizm powstawania długu

3. O co walczymy ?

II. Idea windykacji z perspektywy dłużnika – typowe zachowania

Blok II

I. Zasady rozmów z dłużnikami

II. Bledy w rozmowie windykacyjnej

III. Windykacja należności na etapie polubownym -postępowanie wobec dłużnika

1. Pierwszy Kontakt

2. Rozmowa windykacyjna w fazie negocjacji

3. Sankcja – czym jest i jak ją skutecznie zapowiedzieć

IV. Świadome bądź nieświadome manipulacje czyli jak skutecznie bronić się przed manipulacjami 

Blok III

V. Instytucja Komornika – elementy istotne dla wierzyciela

VI. Możliwość zwiększenia skuteczności postępowania egzekucyjnego   

Blok IV 

Elektroniczne postępowanie upominawcze - cele i założenia

VII. Prawne podstawy funkcjonowania E-Sądu

VIII. Elektroniczne postępowanie upominawcze – pierwsze kroki

1. Założenie konta-krok po kroku

2. Podpis elektroniczny – wydanie certyfikatu

IX. Składamy pozew w e-sądzie- wypełnienie formularza pozwu

a. definicja powodów,

b. informacja o reprezentacji,

c. definicja pozwanych,

d. definicja dowodów - dokumentów świadczących o istnieniu zobowiązania,

e. definiowanie roszczeń

X. Jak pisać uzasadnienie pozwu

XI. Egzekucja w ramach elektronicznego postępowania

XII. Wniosek o wszczęcie Egzekucji

Ćwiczenia

 

Informacja o prelegencie

Trener i konsultant specjalizujący sie w strategicznych aspektach działań marketingowych, sprzedaży bezpośredniej i windykacji należności. Od 2005 roku Prezes Zarządu jednej z większych ogólnopolskich instytucji finansowych, twórca i założyciel sieci sprzedaży zewnętrznej dla jednego z wiodących Banków w Polsce. Bral udział w realizacji wielu projektów miedzy innymi twórca systemu franczyzowego encore travel. W ostatnim czasie kształcił swoje umiejętności związane z przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń na zamówienie (m.in. projekt współfinansowany w ramach UE "Przyszłość z pasją").

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT