Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zabezpieczanie i windykacja roszczeń pieniężnych

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do osób, które zajmują się windykacją należności i ma na celu uzyskanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej windykacji należności oraz wzrost skuteczności windykacji prowadzonej przez windykatora.

Ramowy program szkolenia.

 I.  PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH.

 

II.REPREZENTACJA STRON PRZY ZAWIERANIU UMÓW PRAKTYCZNE PROBLEMY.

 

III. PRAWNE FORMY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH.

 

IV.  ZASADY SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.

 

V. RÓŻNORODNOŚĆ DŁUŻNIKÓW ORAZ NIEZBĘDNE PROCEDURY DO WSZCZĘCIA PRZECIWKO NIM POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

 

VI. POSZUKIWANIE MAJĄTKU DŁUŻNIKÓW. PRAWNE METODY SKUTECZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA POSTĘPOWANIE KOMORNICZE W ŚWIETLE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.

1. Skarga na czynności komornika (art. 767 kpc),

 

2. Skarga na czynności komornika w trybie art. 759 § 2 KPC.

 

3. Poszukiwanie majątku dłużników.

 

VII.  NOWE ZASADY PROWADZENIA EGZEKUCJI ( uproszczona egzekucja z nieruchomości, egzekucja przez zarząd tymczasowy, egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ).

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W RAZIE BEZSKUTECZNOŚCI PROWADZONEJ WZGLĘDEM NIEJ EGZEKUCJI.

1) Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję można uznać za bezskuteczną.

2) Ustalenie okresu, za który odpowiadają członkowie zarządu.

3) Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 KSH.

4) Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 KSH.

5) Przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członków zarządu .

6) Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

IX. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NA PODSTAWIE PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO.

1) Podstawy ogłoszenia upadłości.

2) Wybór opcji postępowania upadłościowego.

3) Zasady zgłaszania wierzytelności.

4) Wpływ wierzyciela na toczące się postępowanie upadłościowe.

5) Sposób zaspakajania wierzycieli przez syndyka.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu windykacji należności.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT