Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Wykorzystanie możliwości ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji i ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania  - ePUAP ( elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) oraz wskazania sytuacji, kiedy organ administracji zobowiązany jest do obsługi spraw w formie elektronicznej.

Ramowy program szkolenia

1.Wskazanie regulacji prawnych związanych z podpisem elektronicznym.

2. Przedstawienie regulacji prawnych funkcjonowania ePUAP.

3. Sposoby rejestracji umożliwiające korzystanie z  ePUAP – ćwiczenia praktyczne.

4. Składania wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego – ćwiczenia praktyczne.

4. Obsługa pism/wniosków za pomocą platformy – ćwiczenia praktyczne.

5. Ugruntowanie wiedzy na temat obsługi i komunikacji elektronicznej w oparciu o zapisy w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenia poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Wydział Prawa i Administracji) i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Studia Podyplomowe - Prawo Podatkowe i Europejskie Prawo Podatkowe) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów – Rachunkowość). Jest doświadczonym trener, posiadającym certyfikat trenerski z sytemu zarządzania, jakością i samooceny CAF. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1990 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Trener prowadzący szkolenia miękkie z zakresu komunikacji, dress codu, obsługi sekretariatu oraz z rachunkowości podatkowej, egzekucji administracyjnej, e-PUAP, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, elektronicznego obiegu dokumentów jak i metryki spraw.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz ćwiczeniami praktycznymi na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Prowadzona jest dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, indywidualne doradztwo oraz analiza problemów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT