Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kategoria: Biznes

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania personelem. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, specjalistów HR, menedżerów personalnych, właścicieli firm, których praca polega na zarządzaniu zespołem.

 

Program szkolenia

1. Style kierowania – Jak mnie widzą podwładni?

• rodzaje pełnionych funkcji

• umiejętności interpersonalne

• style kierowania – jaki wybrać?

2. Podejmowanie trudnych decyzji kierowniczych – Jestem dobry, ale mogę być lepszy

• podstawowe kryteria podejmowania decyzji

• cykl racjonalnego podejmowania decyzji

• techniki grupowego podejmowania decyzji

• ćwiczenie

3. Zarządzanie przez konflikt – Mam problem, muszę go rozwiązać

• przyczyny konfliktu w firmie

• postawy konfliktowe w zespole

• dynamika konfliktu

• metody rozwiązywania konfliktów

4. Zarządzanie czasem – Sklonowanie to już nie mój problem

• jak wykorzystujemy swój czas – popełniane błędy

• identyfikacja problemów z czasem

• jak skutecznie gospodarować czasem?

• korzyści wynikające z dobrego zarządzania czasem

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, wieloletni dyrektor zarządzający firmy szkoleniowej, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, ze specjalnością: zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada certyfikat audytora systemów zarządzania jakością, wiele ukończonych kursów i szkoleń z zakresu m.in. finansowania budżetowego, kontroli zarządczej, zarządzania własnością intelektualną, należy do grona opiniodawców nowych ustaw. Swoją wiedzę, doświadczenie i entuzjazm wykorzystuje jako trener w prowadzeniu szkoleń nakierowanych na praktyczne aspekty z zakresu nowoczesnych metod zarządzania firmą, w tym m.in. dotyczących: strategii zarządzania poprzez cele, skutecznej organizacji pracy, marketingu wewnętrznego, minimalizacji kosztów, LM, zarządzania przez jakość, psychologii w zarządzaniu oraz kontroli zarządczej. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za wiedzę, doświadczenie oraz za nowatorsko prowadzone warsztaty szkoleniowe.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT