Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Wymiar czasu pracy w instytucjach kultury

Kategoria: Sektor publiczny

Grupa docelowa, w głównej mierze to kierownicy, pracownicy działów kadr i płac instytucji kultury.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najnowszych regulacji prawnych, ustaw o działalności kulturalnej oraz jak rozwiązać praktyczne problemy prawne.

Ramowy program szkolenia

1. Przepisy regulujące działalność kulturalną.

2. Pojęcie instytucji kultury oraz jej pracownicy.

3. Stosunek pracy.

4. Zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy.

5. Instytucje kultury - przepisy czasu pracy.

6. Pojęcie czasu pracy, kodeks pracy - obowiązujące przepisy oraz normy czasu pracy.

7. Systemy czasu pracy i ich zastosowanie w instytucjach kultury.

8. Okes rozliczeniowy i jego znaczenie dla wymiaru czasu pracy.

9. Konsekwencje zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.

10. Ustalanie wymiaru czasu pracy.

11. Dopuszczalbość zastosowania innych systemów czasu pracy.

12. Godziny nadliczbowe - pojęcie.

13. Nagdodziny - obowiązek, rozliczenie.

14. Wynagrodzenie.

15. Praca w porze nocnej.

 

 

Informacja o prelegencie

Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Wieloletni redaktor "Serwisu Prawno-Pracowniczego", współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Kwalifikowalny trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty – wykład połączony z rozwiązywaniem problemów prawnych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT