Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z tematyki związanej z zatrudnianiem pracowników oraz procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie.

 

Ramowy program szkolenia:          

1. Definicja stosunku pracy.

2. Inne umowy na podstawie których wykonywana jest praca.

3. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – różnice.

4. Podział umów o pracę ze względu na czas na jaki zostały zawarte.

5. Zawieranie umów o pracę na czas określony po ustawie antykryzysowej.

6. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika.

7. Czas pracy i jego ewidencja.

8. Urlop wypoczynkowy.

9. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.

10. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i US.

11. Rozwiązanie stosunku pracy.

 

Informacja o prelegencie.

 Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT